Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås skolor: "Riv och bygg nytt"

Från 2016
Ett av den finska Päivärinteen koulus skolhus.
Bildtext Riva eller bevara? Päivärinteen koulu har tömts och delar åsikterna i Sjundeå.
Bild: Yle/Veronica Montén

Sjundeåskolorna kämpar med dålig luft och fukt. Ska kommunen sanera eller riva? Ett nytt skol- och kulturcentrum vinner gehör bland politiker.

Kommunstyrelsen fick i måndags (12.12) information om problemen i finska skolan Aleksis Kiven koulu.

Enligt ordförande Merja Laaksonen, SFP, ska man nu reda ut hur mycket utrymme som behövs för en tillfällig placering av elever och om det blir aktuellt att inleda reparationer.

- Vi ska göra upp ordentliga planer som omfattar helheten och alla fastigheter. Det gäller att utreda vad som är ekonomiskt vettigt och ger det bästa slutresultatet på sikt.

Baracker.
Bildtext Många Sjundeåelever kan inom snar framtid gå i skola i baracker.
Bild: Yle / Hanna Othman

Enligt en rapport som presenterades i början av december (7.12) har fasadkonstruktionerna vid Aleksis Kiven koulu (AKK) mikrobskador. Skolan har drygt 400 elever i årskurs 1-9. Sjundeå kommun har börjat utreda möjligheten att flytta hela skolverksamheten till tillfälliga lokaler.

Päivärinteen koulu som står tom kräver en satsning i miljonklassen för att kunna användas igen. Skolans elever undervisas för tillfället i samma lokaler som Sjundeå svenska skola, där man också utreder åtgärder för bättre inomhusluft.

Ett nybygge en önskedröm

Vore det då befogat att riva gamla fastigheter och i stället satsa på ett helt nytt skolcentrum som också skulle rymma dagvård och bibliotek? Kommunstyrelseordföranden är en försiktig general i frågan.

- Det skulle ju ge fantastiska möjligheter men det är fråga om stora investeringar som kanske ändå inte skulle vara vettiga, med tanke på att vi har relativt nya byggnader bland dem som nu har problem, säger Merja Laaksonen.

Merja Laaksonen (SFP)
Bildtext Merja Laaksonen leder kommunstyrelsen i Sjundeå.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Laaksonen har kommunstyrelsen nu en viktig uppgift i att stöda kommunens tjänstemän som ska ta fram planer och ekonomiska kalkyler.

- Vi kan ge politisk förankring för de beslut som fattas. På det sättet behöver inte tjänstemännen ensamma tampas med stora beslut och kanske få höra att han eller hon gjorde fel.

Det har tillsatts en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan om saneringen av skolfastigheterna. Hur snabbt man avancerar hänger ihop med hur mycket som måste utrymmas. Huvudsaken är att man garanterar hälsan för både elever och anställda. I praktiken betyder det att man sannolikt och i snabb takt kommer att leta fram modullösningar, baracker.

Guggenheim i Sjundeå?

Socialdemokraten Kristian Parviainen, andre viceordförande i kommunstyrelsen i Sjundeå, tycker att det vettigaste vore att sälja Päivärinteen koulu till någon som kunde tänka sig att restaurera den för andra
ändamål än undervisning.

- Eftersom den äldre delen av Aleksis Kiven koulu är i så dåligt skick är det mycket möjligt att det vettigaste vore att riva hela skolan och bygga nytt. Mellan verserna blir det aktuellt med en mobillösning för båda skolornas elever.

Han ser det inte som helt osannolikt att ett nytt skolcentrum med bibliotek och daghem kunde se dagens ljus. Också om det väcker starka känslor

Kristian Parviainen.
Bildtext Kristian Parviainen vill bygga nytt.
Bild: Yle/Pia Santonen

- Det är trist med mögel men det ger möjligheter till någonting nytt. Vi måste satsa och investera. Jag ser att lösningen ligger i ett nytt komplex som rymmer allt, säger Parviainen.

Ekonomiskt finns det två vägar att gå. Kommunen tar stora lån på 10-20 miljoner euro eller tecknar sig som en slags långsiktig hyresgäst.

- Det här kunde bli en turistattraktion för grannkommunerna. Ett modernt centrum för mångsidig inlärning. Sjundeås eget Guggenheim.

Hälsan först och moduler

Samlingspartisten Maria Koroma-Hintikka från Siuntion Porkkala Kokoomus ry understryker, i likhet med resten av kommunstyrelsen, att man först måste se till att elever och lärare kan vistas i hälsosamma lokaler. Först efter det kan man ta ställning till om man ska renovera, riva eller bygga nytt.

- Jag tycker inte att man ska behålla en skola som kanske inte blir helt frisk.

Men ännu har man inte hela bilden klar för sig eller alla fakta på hand. Koroma-Hintikka vädrar olika frågeställningar.

- Vad är ekonomiskt lönsamt? Vad kan vi göra? Vad är viktigt för befolkningen? I dagens läge finns det flera centrum i kommunen. Är det viktigt att bevara dem eller kan vi slå samman någonting på ett klokt sätt och få mera ut av det?

Aleksis Kiven koulu i Sjundeå.
Bildtext Aleksis Kiven koulu kan på lång sikt bli ersatt av ett nybygge.
Bild: Yle/Marica Hildén

Maria Koroma-Hintikka är inte främmande för ett nybygge.

- Det är definitivt ett alternativ som är värt att undersöka. Det kan bli jättebra och ett lyft för kommunen. Men vi ska komma ihåg att det är ett mycket långsiktigt projekt i så fall.

"Päivärinteen koulu har ingen framtid"

Stefan Svanfelt, SFP, vill först ha noggranna tekniska utredningar för att kunna visa tummen upp eller ner för en mögeldrabbad skola. Samtidigt ser också han möjligheter i ett helt nytt hus.

- Ett nybygge i centrum ger möjlighet att koncentrera mycket annan verksamhet, inte bara skola utan också kultur. Det skulle lösa kommunens utrymmesbrist. Men det är en jättestor investering. Och som det nu ser ut kommer vi sannolikt först att bygga en barackskola för AKK-skolans elever.

Svanfelt säger att det finns delade meningar inom partiet om hur man ska förfara med Päivärinteen koulu. Har man råd att upprätthålla två skolor så pass nära varandra?

- Min personliga åsikt, som inte delas av alla, är att Päivärinteen koulu inte har en framtid. Den finska skolverksamheten kunde koncentreras till ett eventuellt nybygge.

Han understryker att det är viktigt för kommunens image och livskraft att man har friska byggnader där eleverna kan gå säkert utan att behöva vara rädda för hälsan eller andra besvär.

- Styrelsen är nog som helhet mycket engagerad i att se till att eleverna har en säker omgivning att gå i skola i.

Diskussion om artikeln