Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sampo nerringt av eventuella aktieägare - ägarna får fler chanser rädda aktierna

Från 2016
Uppdaterad 14.12.2016 10:24.
Sampos logo
Bild: EPA/Seppo Sirkka

Bolaget Sampo klarar inte för tillfället av att smidigt behandla förfrågningar från personer som är osäkra på om de äger aktier i bolaget. Till exempel tidigare kunder i Industriförsäkring kan äga gamla pappersaktier som de inte har köpt själva. Många av dem verkar inte ha fått sina aktiebrev på 90-talet.

En av dem som inte har lyckats nå Sampo är dramaturgen Marina Meinander. Hon var i tiden kund hos Industriförsäkring, men har alltså inte lyckats få besked om hon äger Sampoaktier eller inte:

- Då jag hörde radionyheterna på måndag morgon insåg jag att problemet troligen berör mig. Jag sökte upp Sampos telefonnummer och blev förenad till en avdelning som skulle hjälpa mig vidare. Efter att jag hade köat i tio minuter blev jag kopplad till en telefonsvarare som sade att jag skulle rikta mig till dem per e-post. De är så nerringda och inte kan svara i telefon.

Sampo vill att man hellre kontaktar dem per e-post. Bolaget har redan länge varit så nerringt att man inte klarar av att ta emot alla telefonsamtal. Under den senaste månaden har Sampo blivit kontaktat av nästan 25 000 eventuella ägare.

Trots att Sampo har ökat personalen som behandlar förfrågningarna tvingas den arbeta kvällar och veckoslut för att klara av arbetsmängden. Eftersom nya förfrågningar hela tiden strömmar in är kön ändå fortfarande lång.

Längre tidsfrist

Sampo meddelar också att bolaget väljer att beakta alla aktier där den förmodade ägaren har påbörjat en process att göra försvunna pappersaktier ogiltiga. Det betyder att den tidsfrist som löper ut i dag 16.15 inte är absolut.

Också efter det hinner potentiella ägare inleda en process att döda försvunna pappersaktier, även om man inte blir klar i tid till Sampos bolagsstämma i slutet av april. Det som krävs är att tingsrätten har publicerat avsikten att döda aktierna i Officiella tidningen, och att ägaren före Sampos bolagsstämma 27.4.2017 i en bank har begärt att få ifrågavarande aktier införda på ett värdeandelskonto. Detaljerade anvisningar finns på Sampos webbplats.

Det ger många osäkra aktieägare en välkommen tidsfrist. Det är också värt att minnas att det handlar om en säkerhetsåtgärd. Det är inte säkert att Sampo verkligen beslutar att ogiltigförklara alla herrelösa aktier. Bolagsstämman har från och med 2017 rätt att göra det, men inget sådant förslag har åtminstone ännu influtit till föredragningslistan.

”Känns som någon slags stöld”

Marina Meinander är ändå missnöjd både med informationen, och med att Sampo vill att man skickar sitt personnummer till dem per e-post.

- Eftersom Sampo uppenbarligen har ett register där de kan kolla ägarna med hjälp av deras personnummer tycker jag att det inte skulle vara oskäligt att de ännu en gång kontaktar alla aktieägare och erbjuder hjälp till dem som behöver det.

Marina Meinander tycker att det är typiskt att osäkerheten drabbar småsparare. Större aktörer känner till hur aktiehandeln fungerar.

- Småsparare som jag brukar inte till vardags begära kungörelser i Offentliga tidningen. Det känns främmande och vi har inte jurister som kan hjälpa vid behov. Det skulle vara schysst att få klarare information och tydliga och enkla direktiv för hur man skall göra. För mig känns det ju nästan som någon slags stöld om de skyndar vidare när de vet att det finns tusentals människor som vaknar upp först nu.

Rusningen till Sampos ägarregister och Helsingfors tingsrätt som behandlar ansökningar att döda försvunna pappersaktier började då Sampo skickade ut 75 000 brev till presumtiva aktieägare. Målet med brevet var uttryckligen att minimera ägarnas egendomsförluster.

Diskussion om artikeln