Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jourreformen: Folktinget ber presidenten om hjälp

Från 2016
Uppdaterad 13.12.2016 20:56.
Thomas Blomqvist (SFP) valdes till Folktingets nya ordförande den 9 maj 2015 i Borgå.
Bildtext Folktingets ordförande Thomas Blomqvist
Bild: Folktinget

Jourreformen i regeringens tappning är ett stort bakslag för det svenska i Finland. Folktingsordförande Thomas Blomqvist är upprörd och bestört.

- Regeringspartierna i riksdagen har medvetet röstat för en linje som innebär att den svenskspråkiga befolkningen inte har samma rätt till vård på modersmålet som den finskspråkiga befolkningen. Det här beslutet uppfyller inte de krav som riksdagens grundlagsutskott har ställt, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Det finns en pro forma mening om att Södra Österbottens sjukvårdsområde ska producera jourtjänster på båda språken. Det är fullständigt orealistiskt att tro att akutvård kan skötas på svenska i Seinäjoki, konstaterar folktingssekreterare Markus Österlund.

- Reformen är en skam för vår regering och på många sätt ett hån mot de grundläggande språkliga rättigheterna. Reformen förtjänar stark kritik på alla punkter: beredningsprocessen, lagstiftningsprocessen i riksdagen och förstås slutresultatet. Man bör nu ta paus och reda ut frågan ordentligt, säger Blomqvist.

Efter att ha studerat social- och hälsovårdsutskottets betänkande ställer sig Folktinget frågande till vad som händer med de språkliga rättigheterna för en svenskspråkig patient som skrivs in på en avdelning på Seinäjoki centralsjukhus.

Patientjournaler ska kunna förstås på svenska i Seinäjoki och patienten ska kunna bli förstådd dygnet runt. Det är avgörande för patientsäkerheten. Enligt lagförslaget är sjukhuset enbart skyldigt att producera svenskspråkiga jourtjänster. Svenskspråkiga patienter har en entydig rätt att få också avdelningsvård på svenska. Att kringskära denna rätt står i strid med graundlagen.

Det är en alarmerande signal då många upplever sig marginaliserade och fråntagna rätten att använda sig av sitt modersmål. Folktinget kommer därför att vända sig till republikens president Niinistö och till statsminister Sipilä för att ge uttryck för den oro som många svenskspråkiga känner gällande svenskans framtid i landet, säger Blomqvist.

Diskussion om artikeln