Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Trafiken påverkas då Krämartorget i Borgå förnyas

Från 2016
Uppdaterad 14.12.2016 11:28.
krämaregatan
Bildtext Krämaretorget.
Bild: Yle/Robin Halttunen

I vår inleds ett omfattande projekt för att utveckla miljön kring Krämartorget i Borgå. Vattenledningsnätet saneras, fjärrvärmerören byts ut och gatorna förbättras.

Det handlar om ett samarbete mellan Borgå stad, Borgå vatten och Borgå energi. Varje part ansvarar för en egen bit av saneringsarbeten runt Krämartorget, på Mellangatan och på Runebergsgatan.

Borgå energi ska förnya de nästan 40 år gamla fjärrvärmerören.

Arbetena börjar i mars eller april 2017, beroende på hur lång vintern är, och beräknas ta en dryg månad.

Vattenledningarna byts ut och trottoarerna blir bredare

Borgå vatten i sin tur sanerar vattenledningsnätet som är från 1960-talet. Enligt Borgå vatten finns det en stor risk för läckage eftersom vattenledningarna börjar vara i slutet av sin livstid.

Saneringen av avloppen börjar i februari 2017. Resten av saneringarna börjar i mars och tar cirka fyra veckor.

krämaregatan
Bild: Yle/Robin Halttunen

Kommuntekniken inom Borgå stad förbättrar å sin sida gatumiljön och trafikarrangemangen runt Krämartorget.

Trottoarerna ska bli bredare, parkeringsarrangemangen ändras lite och delar av Krämaregatan ska få stenbeläggning. Målet är att mängden parkeringsplatser inte förändras.

Trafiken påverkas

Trafikarrangemangen på området påverkas starkt medan arbetena pågår. Bland annat kommer gatuavsnitt att stängas av på grund av grävarbeten.

Servicetrafiken får tillfälliga rutter. Parkeringsplatserna runt Krämartorget är inte i användning under våren, och turistbussarna dirigeras till andra ställen.

Gångtrafiken och tillgången till restauranger, företag och bostäder fixas till exempel med broar.

krämaregatan
Bild: Yle/Robin Halttunen

Borgå vattens och Borgå energis arbeten väntas bli klara i maj. Kommunteknikens arbeten runt Krämartorget avbryts för sommarmånaderna juni, juli och augusti, för att sedan fortsätta i september.

Mer information om projektet finns på Borgå stads webbplats. Information om hur arbetena påverkar trafiken samlas här, och en karta på planerna här (på finska).

Så här påverkar fjärrvärmearbetena området

  • Krämaregatan stängs för trafik.
  • Området gärdas in.
  • Två grävmaskiner gräver loss de gamla fjärrvärmerören och lyfter in de nya, varpå rörfogarna svetsas ihop. Till slut fylls utgrävningarna med ny sand, som hämtas till området med lastbil. Också andra arbetsfordon kommer att trafikera på området.
  • Då de nya fjärrvärmerören kopplas in kommer de hushåll som är kopplade till fjärrvärmenätet på området att vara utan värme några timmar. Avbrottet påverkar inte inomhustemperaturen.

Källa: Borgå energi

Diskussion om artikeln