Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dagstidningar och Yle ses som viktiga för allmänbildningen

Från 2016
tidninngar på fönsterbrädet
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Tryckta dagstidningar och Yles tv-kanaler är de viktigaste medierna med tanke på allmänbildningen, visar en undersökning som IRO Research genomfört på uppdrag av Tidningarnas Förbund.

I utredningen visade det sig att 79 procent av finländarna placerar tryckta dagstidningar på första plats och Yles tv-kanaler (78 procent)på andra plats. På tredje plats följer Yles radiokanaler (60 procent) och därefter dagstidningarnas digitala tjänster (52 procent) och Google (46 procent).

I åldersgruppen 15–24-åringar var tryckta dagstidningar klart de viktigaste med tanke på den allmänbildande betydelsen (70 procent), följda av Yles tv-kanaler (63 procent) och dagstidningarnas digitala tjänster (61 procent).

Instagram, LinkedIn, Twitter och Whatsapp ansågs ha minst betydelse i fråga om allmänbildningen, oavsett åldersgrupp.

Nästan alla finländare (91 procent) anser att allmänbildningen är viktig för finländarnas välmående. Allmänbildning anses viktig i alla åldersgrupper oavsett boningsort och yrkesgrupp.

Diskussion om artikeln