Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fåglar och fiskar dör av B-vitaminbrist - forskarna vet inte varför

Från 2016
Uppdaterad 16.12.2016 05:12.
En ejderhona som breder ut vingarna.
Bildtext Ejdrarna hör till de djur som undersöks för B-vitaminbrist.
Bild: All Over Press/Seppo Haavisto

Forskare har konstaterat att tiaminbristen bland vilda djur är mer utbredd än man tidigare trott.

Bristen på vitaminen B1, eller tiamin, har utretts bland lax, havsöring, ejder, blåmussla och ål. Forskningsresultatet visar att tiaminbristen är så allvarlig att många djurarter kommer att dö ut.

Forskare har undersökt fåglar, fiskar och musslor i 45 områden på norra halvklotet. Bland annat på Island märkte man att det råder en akut tiaminbrist bland djuren.

- Vi såg att djuren dog av en hjärnskada i samband med fortplantningen på Island, konstaterar professor Lennart Balk vid Stockholms universitet.

Bristen på vitamin B1 leder till att djuren får en sämre hälsa under den tid de fortplantar sig. Det kan leda till att många djurarter dör ut.

"Allvarligt hot mot biologisk mångfald"

Redan i en tidigare studie konstaterade forskarna att vilda fåglar runt Östersjön led av tiaminbrist. Östersjön hör till de mest drabbade områdena.

Men nu visar de nya forskningsresultaten att det också förekommer tiaminbrist bland djur i Stilla havet, Atlanten, Alaska och Nordamerika.

- Det här är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden.

Målet med forskningen är att undersöka hur tiaminbristen uppstått bland djuren. Men forskarna behöver ännu utföra fler kemiska och biokemiska analyser innan de vågar säga vad som orsakar bristen.

- Någon form av kemiskt utsläpp är det fråga om, säger professor Balk.

Tre möjliga orsaker

Den omfattande studien görs av 20 forskare från fem länder. Professor Lennart Balk vid Stockholms universitet som koordinerar forskningen hoppas att forskarteamet får tillräckligt med resurser att utreda vad som orsakar B-vitaminbristen bland djuren.

- Vi ser att det finns tre möjliga orsaker som kan ligga bakom tiaminbristen.

Det är väldigt viktigt att så fort som möjligt förstå vad som ligger bakom tiaminbristen.

Antingen saknas B1- vitaminet i djurens föda av någon anledning, säger professor Lennart Balk. En annan möjlig orsak kan vara att fåglarna och fiskarna håller på och förlorar förmågan att uppta vitaminet från maten.

Den tredje möjliga orsaken kan vara att det förekommer en överkonsumtion av vitaminet som möjligen förorsakas av en kemisk mekanism. Professor Balk påpekar att det fortfarande återstår mycket arbete innan forskarna vet vilken den egentliga orsaken är.

- Det är väldigt viktigt att så fort som möjligt förstå vad det är som ligger bakom den utbredda tiaminbristen bland djur.

Diskussion om artikeln