Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Folkrättsjurist kommenterar – vad borde världen ha gjort i fallet Syrien?

Från 2016
Uppdaterad 14.12.2016 16:55.
Aleppo, Syrien
Bild: EPA/ZOUHIR AL SHIMALE

I takt med att den grymma realiteten om Aleppo kablas ut i världen är det många människor som desperat undrar om man kunde ha gjort något för att förhindra det.
Vi, alltså alla vi genom till exempel EU och FN, borde ha gjort mer, säger Ove Bring, professor emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan.

- Det är ett stort misslyckande och en stor tragedi att vi inte har kunnat påverka någonting egentligen när det gäller det humanitära läget, säger Ove Bring.

En person som kunde ha gjort något är FN:s snart avgående generalsekreterare. Ban Ki-moon borde ha varit hårdare, tycker Bring.

FN:s säkerhetsråd är den instans som kunde ha påverkat. Men säkerhetsrådet har utsatts för veton från Ryssland och Kina.

I valet mellan ett vapenstillestånd för att skydda människor och att prioritera en stridande parts militära intressen på kort sikt, så har de humanitära intressena helt förlorat.

Ove Bring
Bildtext Ove Bring.
Bild: Ove Brings webbsida

- Jag tycker att FN:s generalsekreterare borde ha kommit med ett opartiskt utspel som står för mänskliga rättigheter och humanitet och som gör det svårare för dem som vill lägga in veton att politisera den här frågan.

Det här är ett av de största problemen, säger Bring. Alltså att det inte är tillräckligt kostsamt att lägga in veto i FN:s säkerhetsråd. Det gör inte tillräckligt ont.

- Nu har vi sett att det i grevens tid annonseras att det ska bli en form av humanitär evakuering, men inte genom FN, utan genom att Damaskus och Moskva tycker att deras militära intressen har tillgodosetts i så stor utsträckning att nu kan man möjligen tänka sig detta.

Vi är tillbaka till 1914

EU borde också ha varit hårdare mot Ryssland och infört starkare sanktioner. Men EU är splittrat i frågan.

- Det är så i den internationella politiken, staterna kommer inte överens. Om det skulle finnas en folkopinion som står för de värderingar FN står för skulle det hjälpa.

Ett av grundproblemen är att det bland människorna saknas en tro på de internationella organisationerna.

Det har skett en vridning i folkopinionen med mindre tonvikt på internationella normer och mer tonvikt på nationalism och nationell stolthet i ett kort perspektiv.

Det handlar mycket om intressesfärer - något Donald Trump också visar gentemot Rysslands president Vladimir Putin.

Det är ett geopolitiskt tänkande - att stormakter har rätt att bestämma i sina egna regioner. Det är en tillbakagång till tiden före FN och tiden före första världskrigets utbrott, säger Bring.

- Vi är nu tillbaka till denna primitiva internationella syn som rådde i politiken före år 1914. Det är tragiskt.

Får Assad göra vad han vill under Trump?

Bring kritiserar också den amerikanska utrikespolitiken gentemot Syrien. Men när det nu blir Donald Trump som tar över blir det ännu värre, befarar han.

Bring säger att Trump troligen kommer att låta Putin och Assad genomdriva det de tycker att de behöver genomdriva. Det betyder att man ger upp tanken på FN som en fredsorganisation.

FN blir marginaliserat.

Vad kan vi göra åt det?

- Opinionen. Vi kan inte göra annat än att vi människor som är en del av opinionen måste påverka politikerna. Vi har nu en populistisk opinion i USA och det går inte att ändra på det på kort sikt. Utvecklingen måste rinna på, och det måste bli en reaktion mot den utveckling som är på gång.

Här i Finland sprids ett upprop på Facebook om att skicka e-post till utrikesminister Timo Soini (Sannf) och uppmana honom att vädja till Rysslands president Putin och premiärminister Dmitrij Medvedev att låta civila komma ut ur Aleppo och få ett slut på våldet.

Hur mycket det hjälper vill Bring inte svara på, men han säger att ett utspel från den finländska utrikesministern mot Ryssland skulle vara betydligt intressantare och ha mer genomslagskraft än om till exempel Portugals utrikesminister gjorde samma utspel.

Finns det mänsklighet utan skam?

Det som har blivit tydligt med civilbefolkningens lidande i Aleppo är att Assadregimen, Ryssland och Iran struntar blankt i krigets lagar. Samma ser vi i Jemen - där civila dödas helt respektlöst.

- Ett sätt att komma ifrån krigets lagar är att kalla alla terrorister, också de civila. Den syriska FN-ambassadören har sagt att de här människorna är genmodifierade – att de inte har mänskliga gener längre, att det är okej att döda dem. Det synsättet är förfärande.

USA:s FN-ambassadör Samantha Power frågade i säkerhetsrådet av Syrien, USA och Iran om det inte finns någonting de är kapabla att känna skam för. Vart är vår mänsklighet på väg om man inte skäms över något?

- Jag tycker hennes fråga var väldigt saklig. Det är en grundläggande moralisk inställning som saknas. Samtidigt så är det ett litet hopp att Ryssland och Syrien nu pratar om en humanitär evakuering. Det tyder på att skamkänslan kanske finns någonstans där ändå, säger folkrättsjuristen Ove Bring.

Hur ska man kunna få slut på ett krig som parterna inte vill ha slut på?

- Det verkar tyvärr som om parterna måste kriga sig till döds och till en situation där de militära resurserna är uttömda och de är totalt uttröttade. Något av den utvecklingen ser vi i Syrien. Kriget flyttar sig nu från Aleppo till andra delar där kriget fortsätter. Vi vet inte om det internationella samfundet kan göra något åt det i fortsättningen eller om det blir en självförbrännande konflikt som håller på och håller på tills den har bränt ut sig själv.

Diskussion om artikeln