Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors fick fyra nya superchefer

Från 2016
Helsingfors stadshus
Bildtext Stadshuset i Helsingfors. Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Nästa år slås alla ämbetsverk i Helsingfors ihop till bara fyra olika sektorer. Nu har Helsingfors valt vilka fyra chefer som ska leda dem.

Det är Juha Jolkkonen som blir chef över social- och hälsovård, Liisa Pohjolainen för fostran och utbildning, Mikko Aho för stadsmiljö och Tommi Laitio för kultur och fritid.

Alla fyra personer har sedan tidigare höga chefsposter inom Helsingfors stad, och alla fyra chefer valdes enhälligt.

Mycket ansvar när ämbetsverk slås ihop

När den nya lednings- och organisationsmodellentas i bruk i Helsingfors nästa år slås över 30 ämbetsverk ihop till bara fyra sektorer. De fyra nya sektorcheferna har alltså stort ansvar.

Tre av de fyra cheferna har en månadslön på 12 000 euro, medan chefen för kultur- och fritidssektorn har en månadslön på 10 000.

Det har redan tidigare blivit klart att centralförvaltningen ska ledas av en kanslichef. Sami Sarvilinna har valts till det jobbet.

Valet av sektorcheferna godkändes i stadsstyrelsen för ett par veckor sedan och i Helsingfors fullmäktige på onsdag kväll.

Chefsvalen ledde till jämställdhetsdiskussion

När chefsvalen behandlades i Helsingfors fullmäktige på onsdag var kandidaterna redan starkt förankrade hos partierna och kandidaternas namn väckte inte något motstånd.

Det uppstod ändå en diskussion om jämställdhet och kvotering. Fullmäktigeledamot Elina Moisio (De gröna) tyckte det är oroväckande att det dels var så få utomstående som sökte tjänsterna, dels att så få kvinnor sökte. Moisio fick medhåll från bland annat Vänsterförbundets Veronika Honkasalo.

Valet av kanslichefen Sami Sarvilinna väckte tidigare i höst motstånd hos SDP som ansåg att kunniga kvinnor hade förbisetts i processen. Räknar man kanslichefen och de fyra nyvalda sektorcheferna är fyra av fem av de högsta cheferna i staden nu män.

- Vad händer om också de som väljs till borgmästare och biträdande stadsdirektörer är män? frågade Honkasalo under onsdagens möte.

Diskussionen i salen utvecklades till att handla om Helsingfors rekryteringsprocesser överlag, om könskvotering och om det är så att stadens organisation är uppbyggd så att kvinnor uppmanas att söka chefsposter. De fyra sektorcheferna valdes ändå enhälligt.

Helsingfors stadshus.

Helsingfors anställer fyra sektorchefer – lönen upp till 12 000 euro i månaden

I sin helhet ska lönekostnaderna för stadens ledning sjunka.

Diskussion om artikeln