Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Psykiater: Begränsa tillgången på vapen så minskar vapenvåldet

Från 2016
Uppdaterad 16.12.2016 10:23.
Två pistoler och ammunition
Bildtext Vapenmodellerna på bilden har inget med dödsskjutningarna i Houtskär eller Imatra att göra.
Bild: EPA

Tragiska händelser som dramat i Houtskär och trippelmordet i Imatra är svåra att förebygga, men ett effektivt sätt att minska vapenvåldet är att begränsa tillgången på vapen, säger psykiater Kristian Wahlbeck.

Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör på föreningen för mental hälsa i Finland. Han är också docent i psykiatri och har bland annat forskat om mental hälsa och självmord i Finland.

- Vi vet att det i Finland begås två gånger fler självmord med vapen än i de andra nordiska länderna, alltså per capita. Finland är faktiskt ett av de mest vapentäta länderna i hela världen. Det går ett vapen på tre finländare.

- Man vet att det mest effektiva sättet att både minska våldsbrott begångna med vapen och att minska antalet självmord är att begränsa tillgången på vapen. Ju mer vapen det finns i ett samhälle, desto mer brott som begås med vapen och desto mer självmord som begås med vapen.

kristian wahlbeck
Bildtext Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör på föreningen för mental hälsa i Finland
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Kristian Wahlbeck menar också att det finns en del att göra rent lagmässigt i Finland.

- Jag tycker att man i Finland borde skärpa reglerna för hur vapen förvaras i hemmen. Jag tycker att det är viktigt att ammunition och vapen ska förvaras skilt från varandra i låsta skåp. Det skulle förhindra en hel del impulsiva handlingar.

Oerhört svårt att riskbedöma personer

En av orsakerna till att psykiatrin har svårt att ingripa i förebyggande syfte är att de som behöver vård inte alltid söker vård självmant, och de som får vård berättar kanske inte vad de egentligen tänker.

- Det är väldigt svårt att riskbedöma personer. Man kan nog tyvärr säga att vi läkare inte har möjligheter att på ett pålitligt sätt bedöma vem som kommer att använda vapen på fel sätt. Så det här med att individuellt bedöma vem som kan få vapenlicens och vem som inte kan få det, det är nog dödfött. Det klarar vi läkare inte av.

Wahlbeck lyfter fram att individuell riskbedömning väldigt lätt riskerar att leda till diskriminering och stigmatisering.

- Även en person som kanske har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa, kan det vara fullständigt tryggt att en sådan person har vapenlicens. Å andra sidan kan det vara så att en person som aldrig har haft några tecken på psykisk ohälsa plötsligt kan göra någonting med vapen som man har i sin ägo. Vi saknar helt enkelt möjlighet att på förhand bedöma det här.

Det viktigaste är förstås att klimatet kring psykisk ohälsa är så öppet och tolerant som möjligt. Att det är lätt att tala om det att man mår dåligt.

Förutom tillgängligheten på vapen, skärpta lagar och regler, på vilka andra sätt kan man förebygga att tragiska händelser som de i Imatra och senast i Houtskär inträffar?

- Det viktigaste är förstås att klimatet kring psykisk ohälsa är så öppet och tolerant som möjligt. Att det är lätt att tala om att man mår dåligt. Att det finns hjälp att få, både från närstående och för professionella. Att det är låg tröskel att diskutera de här sakerna. Där kan vi alla människor dra vårt strå till stacken genom att lyssna och fråga hur människor omkring oss mår.

Alkoholism
Bild: Yle/Katja Mättö

"Ny alkohollag betyder fler självmord och brott mot liv"

Det viktiga med att försvåra tillgången till vapen är att förhindra impulsiva situationer. Kristian Wahlbeck lyfter också fram betydelsen av alkohol.

- De impulsiva handlingarna begås ofta under påverkan av alkohol och vi vet att ungefär hälften av självmorden i Finland begås av personer som är berusade. Här har ju då alkoholpolitiken en stor roll att spela och jag är faktiskt rädd för att om regeringens förslag till ny alkohollag går igenom, det vill säga att man ökar tillgången på alkohol så kommer vi tyvärr att se att både självmordstalen och brotten mot liv kommer att öka.

Kristian Wahlbeck vill avslutningsvis betona att faktumet att händelserna i Imatra och Houtskär har inträffat så nära inpå varandra nog ändå är en slump.

- Jag vill gärna se det som en slump. Om man tittar på statistiken, både självmordsstatistiken och brottsstatistiken har det varit sjunkande tal de senaste tiotals åren, så vi haft en väldigt positiv trend. Så jag vill nog se de här händelserna som slumpmässiga avvikelser.

Diskussion om artikeln