Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

ONM friar Svenska Yle för kritisk kolumn om tidningen Västra Nylands kulturbevakning

Från 2016
En skärmdump av kolumnen Marit Lindqvist: När mångfald blir enfald.
Bild: Yle

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) har gett Svenska Yle ett friande beslut gällande en kritisk kolumn om tidningen Västra Nylands kulturbevakning i framtiden. Kolumnen anmäldes för att innehålla fel och skada KSF Medias rykte och ekonomi.

Det friande beslutet från Opinionsnämnden för massmedier handlar om kulturkolumnen Marit Lindqvist: När mångfald blir enfald.

Kolumnen publicerades på Svenska.yle.fi den 28 augusti 2016.

Kritisk kolumn

I den friade kolumnen behandlar Svenska Yles kulturredaktör Marit Lindqvist tidningen Västra Nylands kulturbevakning efter att tidningens enda fastanställda kulturredaktör avskedades i samband med en rad uppsägningar på KSF Media.

Kolumnen är kritisk till beslutet att säga upp kulturredaktören. Lindqvist spekulerar i hur Västra Nylands kulturbevakning kommer att se ut i framtiden och uttrycker sin oro för att den kommer att försämras avsevärt.

Efter att anmälaren tog kontakt med Svenska Yle, beslöt Lindqvist och redaktionen att redigera kolumnen en aning och strök några spekulativa stycken. Det här skedde samma dag som kolumnen hade publicerats.

Anmälaren tyckte att kolumnen innehöll sakfel

Anmälaren ansåg trots det här att Svenska Yle i och med kolumnen har skadat KSF Medias rykte och dessutom orsakat mediebolaget ekonomisk skada.

Anmälaren ville att kolumnen skulle avpubliceras eftersom hon ansåg att den innehöll en mängd sakfel, spekulationer utan belägg samt ett tilltal som kan liknas vid förtal.

Enligt anmälaren drog kolumnen ogrundade slutsatser om tidningen Västra Nyland.

ONM: Svenska Yle höll sig till god journalistisk sed

Opinionsnämnden för massmedier betonar i sitt beslut att medier har rätt att välja sitt perspektiv.

"De påståenden som framfördes i Svenska Yles kolumn var tillspetsade, men kolumnen innehöll inga fel", skriver ONM.

ONM anser inte att Svenska Yle har brutit mot god journalistisk sed.

Vad är Opinionsnämnden?

  • Var och en kan kan anmäla journalistiska produkter som hen tycker bryter mot journalistreglerna.
  • ONM bedömer den anmälda journalistiska produkten genom att tolka god journalistisk sed utgående från journalistreglerna.
  • ONM står för yttrande- och publiceringsfrihet under ansvar för god journalistisk sed.
  • ONM publicerar alla beslut på sin webbplats.