Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Veterinärpriserna stiger kraftigt - vissa ingrepp över dubbelt dyrare

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:09.
Priset på tandstensputsning för hundar. 2011 medelpris 114 €, 2016 medelpris 211 €.
Bildtext Medelpris för tandstensputs av hund 2011 och 2016 vid några veterinärstationer
Bild: Zoonar GmbH/Alamy, Yle

På fem år har veterinärpriserna stigit drastiskt, ibland med över hundra procent. Vi har grävt i webbarkiv och hittat prishöjningar på upp till 145 procent.

Under hösten blev Yle Spotlight kontaktade av en djurägare som tyckte att det var hutlöst att det kostade nästan tvåhundra euro att göra en hälsokoll på en gammal katt. Vi frågade djurägare i publiken om deras erfarenheter av veterinärpriser och fick in ett tiotal tips och berättelser.

En av dem som har märkt av en prishöjning är Anneli Alfthan som hela sitt liv har haft hand hundar.

- Avgifterna har blivit väldigt höga och det kan säkert vara kedjorna som orsakar prishöjningen. När vår ena hund blev över tio år och började få problem med hälsan var det inte längre fråga om hundra euros avgifter utan några tusen euros avgifter, säger Anneli och poängterar att man måste räkna med att det inte är gratis att ha hund.

Anneli alfthan med sin hund
Bildtext Anneli Alfthan med sin dvärgschnauzer.
Bild: Yle/Carina Bruun

Många berättar om hur priset på samma ingrepp stigit sedan den svenska veterinärkedjan Evidensia tagit över.

- Ifjol besökte jag Animagis klinik i Seinäjoki med min häst för att röntga ett framben. Priset var överkomligt och billigare än jag förväntat mig. Numera hör kliniken till Evidensia. En bekant besökte kliniken nyligen, hennes häst fick samma behandling som min häst. Slutsumman på deras besök var flera hundra euro mer än vårt besök, skriver en person.

Också en annan tipsare har liknande erfarenheter av Evidensias priser.

- Förr anlitade jag en privat liten klinik som sen blev en del av Animagi och nu då Evidensia. Efter att de gick med i Animagi så gick dom inte med på att skriva ut recept på den medicin min hund ätit i många år utan ett dyrt besök på deras klinik först, skriver personen.

Har inte råd med veterinären om det skulle behövas

En annan tipsare berättar om hur samma operation på ett år blivit flera hundra euro dyrare efter att Evidensia tagit över kliniken.

Det finns också de som medger att de inte skulle ha råd att vårda sitt djur om det blev sjukt.

- Har inte råd med veterinären om det skulle behövas, billigare att då ta bort hunden eller katten själv, skriver en av tipsarna.

På fem år har prisen stigit – ibland med det dubbla

Det är så gott som omöjligt att göra en uttömmande granskning av veterinärpriser. Priserna varierar mycket beroende på faktorer som hur avancerad vården är, hur avancerad veterinärstationens utrustning är och vilka ingrepp man väljer att göra.

I augusti 2016 publicerade konsumentförbundet en granskning av veterinärpriserna där de kom fram till att priserna varierar med så mycket som hundra procent och att det ur konsumentsynpunkt är svårt att jämföra priserna.

Veterinärerna är skyldiga att informera om priset och att hålla sig till de pris de uppgett på förhand. Ofta kan det ändå vara svårt att förutspå vilken vård som kommer att behövas.

Ingen myndighet följer kontinuerligt upp veterinärpriserna över tid, men konsumentindexet visar att den summa hushållen varje år lägger på veterinärkostnader har stigit de senaste åren.

Grafik.

Samtidigt har omsättningen i branschen stigit med nästan fyrtio miljoner. Finländarna älskar sina husdjur och antalet hushåll med husdjur har stigit stadigt under de senaste åren. Idag har trettiofem procent av hushållen ett eller flera sällskapsdjur, och många är beredda att spendera på vård och annan service. Det finns alltså mycket pengar att tjäna.

Grafik.

De försäkringsbolag som säljer djurförsäkringar har en uppfattning om hur det ligger till, men ingen av de vi var i kontakt med (LokalTapiola, Fennia och Folksam) ville ge ut några exakta uppgifter. De flesta medgav ändå att priserna stiger och därmed också försäkringspremierna.

I brist på andra källor valde vi att gräva i internetarkiv. Vi har kollat upp tio privata veterinärstationers standardprislistor från 2011 och 2016. Av företagen ett i Tammerfors, ett i Vanda, tre i Åbo och fem i Helsingfors. Av de här stationerna ägs åtta numera av Evidensia. De företag som vi har granskat är sådana som verkat på samma adress de senaste fem åren och som hade en prislista med standardpriser publicerade på webben år 2011.

Priset på hälsokontroll för hundar. 2011 var medelpriset 55 € och 2016 78 euro.
Bildtext Medelpris för veterinärbesök 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på putsning av tandsten för hundar. 2011 var medelpriset 114 € och 2016 var det 211 €.
Bildtext Medelpris för tandstensputs av hund 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på putsning av tandsten för katter. 2011 var medelpriset 108 € och 2016 var det 190 €.
Bildtext Medelpris för tandstensputs av katt 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på sterilisering av hundar. 2011 var medelpriset 402 € och 2016 var det 453 €.
Bildtext Medelpris för sterilisering av hund 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på kastrering av hundar. 2011 var medelpriset 260 € och 2016 var det 320 €.
Bildtext Medelpris för kastrering av hund 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på sterilisering av katter. 2011 var medelpriset 132 € och 2016 var det 147 €.
Bildtext Medelpris för sterilisering av katt 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm
Priset på kastrering av katter. 2011 var medelpriset 90 € och 2016 var det 99 €.
Bildtext Medelpris för kastrering av katt 2011 och 2016
Bild: Yle/Peter Sjöholm

Det man kan se är att alla ingrepp har blivit dyrare, men mest står putsning av tandsten ut med en ökning på i medeltal 85 procent.

- Det kan bero på att man numera ofta söver ner katten eller hunden i fråga och gör en mycket mer grundlig tandputs än förut, och då blir det naturligtvis dyrare, säger Kaisa Barkman, kommunikationsdirektör på Evidensia.

Också priset på ett helt vanligt veterinärbesök utan ingrepp har stigit, i medeltal med 44 procent.

Kaisa Barkman förklarar prisökningen med att många veterinärstationer har investerat i allt mer avancerad teknik under de senaste åren.

- Idag kan man vårda husdjur nästan lika bra som människor och många djurägare vill ha så bra vård som möjligt, kosta vad det kosta vill, säger Barkman.

Kaisa Barkman kommunikationsdirektör på Evidensia
Bildtext Kaisa Barkman, kommunikationsdirektör på Evidensia
Bild: Mikko Koski / Yle

En förklaring till att just Evidensias priser stigit är att företaget satsar på avancerade vårdformer och vill erbjuda den bästa vården, trots att det blir dyrt.

Höga priser kan bli ett djurskyddsproblem

På Veterinärförbundet är man oroad över prishöjningen.

- Det är bra att vården utvecklas men det får inte bli så dyrt att vanliga människor inte har råd att vårda sina djur, säger Veterinärförbundets ordförande Kirsi Sario.

Kirsi Sario ordförande för Finlands veterinärförbund
Bildtext Finlands veterinärförbunds ordförande Kirsi Sario
Bild: Mikko Koski / Yle

Hon uppger att det finns tecken på att det här redan håller på att hända, antalet djurskyddsfall har ökat under de senaste åren.

- Det måste finnas också förmånliga alternativ och därför är det viktigt att de kommunala veterinärerna finns kvar, säger Sario.

Priset måste stämma

Vi har också fått in tips om att veterinärräkningen är oväntat hög. Man håller sig inte till det avtalade priset och veterinären föreslår fler dyra ingrepp.

- Det verkar som veterinärer nuförtiden saknar den erfarenhet som behövs. Dyra laboratorieundersökningar är nu ett tvång snarare än en möjlighet, skriver en tipsare.

Dyra laboratorieundersökningar är nu ett tvång snarare än en möjlighet

För att kolla om detta stämmer bokar jag, Malin Ekholm, en veterangranskning för min tolvåriga hund hos två olika veterinärstationer; en av Evidensias kliniker i huvudstadsregionen samt på den kommunala veterinären, smådjurskliniken i Vik.

Hund på undersökningsbord
Bildtext Sylvi fick gå till veterinären två gånger
Bild: Yle/Malin Ekholm

I båda fallen var själva granskningen ganska lika, veterinärerna tittade på ögonen, kände på buken och lyssnade på hjärta och lungor. Båda veterinärerna hittade ett biljud på hjärtat och rekommenderade en ultraljudsundersökning av hjärtat. Evidensias veterinär rekommenderade också en kur värkmedicin för att kolla om hunden hade ledvärk.

Jag bokade tid per telefon och frågade om priset. På Vik uppgav man att granskningen kostar runt 80 euro och Evidensia uppgav priset 85 euro. Överraskningen kom då jag kom till kassan. I Vik betalade jag överenskomna 80 euro men på Evidensias klinik kostade besöket plötsligt 143,14 euro. Till priset på ingreppet hade man lagt en klinikavgift på 32 euro, tillbehör för 12,09 euro, vårdarbete för 10,17 euro, medicin för 6,67 euro och medicinhantering för 3,72 euro.

Olika moment på prislista
Bild: Yle/Malin Ekholm

- Det här är helt fel säger Konsumentförbundets jurist Tuula Sario. Priset måste vara det som man har uppgett på förhand.

Konsumentförbundets chefsjurist Tuula Sario
Bildtext Tuula Sario, chefsjurist på Konsumentförbundet
Bild: Yle/Malin Ekholm

De privata veterinärföretagen får prissätta fritt, men de måste informera om priset och får inte lägga till något. Sedan är det kundens ansvar att hålla på sin rätt och inte gå med på att betala mer än överenskommet.

- Det måste ha skett ett fel här, priset ska vara det som man får information på förhand om säger Evidensias kommunikationschef Kaisa Barkman.

Hon kan inte förklara varför jag fått information om ett pris men debiterats något helt annat.

Efter intervjun med Barkman blir jag uppringd av en person från kliniken i fråga och hon lovar mig pengarna tillbaka. Också här får jag veta att det har skett ett oförklarligt misstag.

Ser man på frågan ur konsumentsynpunkt blir det om möjligt ännu svårare att jämföra priser på förhand om prisinformationen inte stämmer överens med det pris som sedan står på prislappen.

- Om priset inte stämmer överens med det pris man informerats om på förhand måste man klaga, först hos den veterinär man besökt och om det inte hjälper hos konsumenttvistenämnden, säger konsumentförbundets Tuula Sario. Det samma gäller om priset på behandlingen är oskäligt högt.

Det är ganska många som har klagat. Under 2016 har antalet klagomål på veterinärverksamhet till konsumenttvistenämnden stigit med nästan det dubbla.

Evidensia dominerar marknaden

Man kan inte granska veterinärpriserna utan att samtidigt granska jättekedjan Evidensia. År 2015 köpte Evidensia upp våra två största veterinärkedjor Univet och Animagi och nu dominerar bolaget den inhemska veterinärmarknaden. Hälften av landets alla veterinärer på den privata sidan är anställda av Evidensia. För fem år sedan arbetade de flesta privata veterinerärer i små eller på sin höjd medelstora företag.

Evidensia är ett svenskt aktiebolag vars största ägare är kapitalplaceringsföretaget EQT. Bolaget grundades 2012 i Sverige och har i raskt takt köpt upp en stor dela av de svenska veterinärföretagen. Evidensias ägare EQT äger också stora andelar av djurtillbehörskedjan Musti ja Mirri och den privata läkarkedjan Terveystalo.

- Att ett stort bolag har en så stor del av marknaden påverkar allting, säger veterinärförbundets ordförande Kirsi Sario. Det påverkar tillgången till mediciner, veterinärernas arbetsmöjligheter och hela branschens prissättning.

Svensk opinion mot Evidensia

I Sverige har priset på veterinärtjänster stigit märkbart efter Evidensias intåg. Bland annat försäkringsbolaget Folksam har uppgett att Evidensias priser är mellan 40 och 60 procent dyrare än mindre veterinärföretags priser. Evidensia anser att det inte är relevant att jämföra prisen i och med att den vård de erbjuder ofta är mycket mer avancerad.

Frida Grönholm är journalist på SVT och hon har granskat veterinärpriserna i Sverige.

- Här finns det en stark djurägaropinion och många är kritiska till att ett stort bolag dominerar marknaden, och på många håll finns det inget annat alternativ än att anlita Evidensia säger hon.

Samtidigt har Evidensia bidragit till att djurvården blivit mer högklassig.

- I och med att Evidensia är ett så stort bolag så har de råd att köpa in dyra apparater som man tidigare bara använt inom humanvården, säger Frida Grönholm på SVT. Problemet är bara att den här avancerade vården trissar upp priserna för alla.

Här kan du se SVTs kortdokumentär om veterinärpriserna

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Diskussion om artikeln