Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tukes fortsätter att utreda betongproblemen

Från 2016
ÅUCS T3
Bildtext Betongproblem har förekommit bland annat vid T3-sjukhusbygget i Åbo.
Bild: Esa Halsinaho

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har inte hittat någon enskild orsak till kvalitetsproblemen med den betong som använts vid vissa byggprojekt.

Tukes litar ändå på att bilden av problemen klarnar när fler prover har analyserats.

Under tiden uppmanar Tukes byggnadsindustrin att effektivera kvalitetssäkringen och att förbättra tillvägagångssätten i samband med krävande byggprojekt.

De problem som har förekommit har enligt Tukes lösts genom att man bytt betongsort eller genom att man ökat andelen cement i blandningen. Tukes efterlyser fortsatta utredningar om andelen av cement i betongen.

De största problemen handlar enligt Tukes om specialbetong som tål köld och salt och som används på krävande ställen som broar, parkeringshallar och garage, socklar och så vidare. Tukes rekommenderar en mer omfattande kvalitetssäkring vid sådana här byggprojekt.

Tukes efterlyser innovationer inom branschen i stil med nya mätmetoder och sensorer som läggs i betongblandningen och som i realtid ger tillförlitlig information om betongens hållfasthet.

Diskussion om artikeln