Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vill inte betala för ungas preventivmedel

Från 2016
I förgrunden minipiller, i bakgrunden p-piller
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Borgå går inte i det här skedet in för gratis preventivmedel för unga. Staden anser att det skulle bli för dyrt.

- Jag tycker att det är skrattretande att staden inte hittar pengar för det här ändamålet, när det nog finns pengar till annat i Borgå, som högre chefslöner, säger Eila Kohonen (SDP).

Fullmäktigeledamot Kohonen stod bakom motionen, som föreslog att Borgå går in för gratis preventivmedel för alla Borgåungdomar under 25 år från början av 2017. Enligt förslaget skulle det ha handlat om att erbjuda olika preventivmedel, som p-piller, kondomer och spiraler.

kondomer
Bild: Yle/Helena von Alfthan

För dyrt för Borgå stad

Kohonen motiverade sin motion med att systemet skulle ge märkbara ekonomiska inbesparingar samt att det också handlar om mänskliga aspekter. Genom att främja sexuell hälsa och fortplantningshälsa samt minska hälsoskillnaderna förbättrar man också befolkningens hälsa och välfärd.

I svaret på motionen konstaterar social- och hälsovårdsnämnden att det skulle kosta Borgå 140 000 euro årligen att erbjuda unga kommunbor under 25 år gratis preventivmedel. Motionen väckte ingen diskussion i nämnden på torsdagens möte och man gick därmed in för det svar som beredningen föreslog.

"Kostnaderna skulle öka mångfaldigt"

I Borgå har siffrorna för aborter och kostnader som de medfört varit måttliga. Därför anser staden att kostnaderna skulle öka mångfaldigt om man går in för förslaget.

- Om man tänker på en abort så är det inte en lätt sak för någon. En ungdom kan också senare i livet få psykiska problem på grund av händelsen, säger Kohonen.

Hon anser dessutom att det skulle ha handlat om förebyggande arbete när det är som bäst, om staden hade valt att ta i bruk systemet.

Unga personers ben.
Bildtext Det hade kostat Borgå 140 000 euro årligen att erbjuda gratis preventivmedel för unga.
Bild: YLE/ Katarina Andersson

Positiva resultat i kommuner som prövat systemet

I svaret konstaterar social- och hälsovårdsnämnden att varje abort är en för mycket, men att preventivrådgivningen kommer att fortsätta arbeta med de unga för att uppnå allt bättre resultat också vad gäller antalet aborter.

Enligt den statistik från HNS som presenteras i den slutliga beredningen av ärendet utfördes i Borgå under 2015 totalt 24 stycken aborter bland kvinnor under 25 år. År 2014 var motsvarande siffra 44 stycken, år 2013 30 stycken och år 2012 35 stycken.

- Enligt uträkningar som har gjorts av THL skulle man för priset av en medicinsk abort kunna ge p-piller åt sex unga för ett år, säger Kohonen.

De kommuner som har provat systemet med avgiftsfria preventivmedel för unga har nått positiva resultat. I de här kommunerna har antalet aborter hos personer under 20 år minskat betydligt och stora besparingar har gjorts i kostnaderna för aborterna.

En kvinna tar ett piller. Bilden från 1965.
Bild: Yle

Kommunerna föreslås gå in för gratis preventivmedel

I dagens läge får unga Borgåkvinnor en första p-pillerförpackning för tre månader gratis.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att kommunerna står för gratis preventivmedel till alla kommuninvånare under 20 år. Kohonen är därför hoppfull gällande att också Borgå kommer på andra tankar.

- Jag fortsätter arbeta för saken och hoppas att pengar hittas under 2018 för ändamålet.

Diskussion om artikeln