Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Chefer byter plats vid Yles finska nyheter och aktualiteter - hur gör Kivinen för att lösa problemen?

Från 2016
Uppdaterad 16.12.2016 16:54.
Yles logo
Bild: Yle/Roger Källman

Efter de gångna veckornas kris kring Yle, statsministern och yttrandefriheten ska Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet få en enklare struktur. Yles vd Lauri Kivinen vill också att den journalistiska beslutsprocessen ska bli smidigare och förvaltningen lättare.

Under den gångna veckan har Yles vd Lauri Kivinen gjort en runda där han har talat med medarbetare vid den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten och sammanställt en helhetsbild av situationen.

Diskussionen har speciellt gällt arbetskultur och funktionssätt. Samma frågor har också tagits upp i Yles styrelse, förvaltningsråd och samarbetsdelegation.

- Yttrandefrihet och Yles oberoende är så viktiga för finländarna att det inte får finnas minsta misstanke om Yles trovärdighet, nu då journalistiken som helhet genomgår en omvälvning, säger Lauri Kivinen.

- Jag hörde många uttrycka oro över att vi inte kan agera tillräckligt högklassigt för att uppfylla förväntningarna, säger Kivinen.

Lauri Kivinen
Bildtext Yles vd Lauri Kivinen säger att Yle har skickliga proffs vars arbetsförhållanden ledningen kan förbättra.
Bild: Yle / Jyrki Valkama

Vad blir resultatet av rundan?

Resultatet av diskussionerna är att Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet får en enklare struktur. Den journalistiska beslutsprocessen ska bli smidigare och förvaltningen lättare.

- Det finns olika uppfattningar om det journalistiska ansvaret och administrativa rutiner tär på innehållsmakarna. Arbetsbördan fördelas ojämnt och svåra ämnen behöver behandlas smidigare. Vi har skickliga proffs vars arbetsförhållanden vi kan förbättra, konstaterar Kivinen.

Yle skall också satsa på att öka förtroendet genom öppenhet och omfattande diskussioner.

Fullt stöd till Jääskeläinen

Personfoto
Bildtext Atte Jääskeläinen har talat om vikten av noggrann journalistik men fått kritik för att begränsa yttrandefriheten.
Bild: Yle Bildtjänst

Den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktionen leds också i fortsättningen av Atte Jääskeläinen som under de senaste dagarna har fått hård kritik för att ha stoppat rapporteringen om statsminister Sipiläs eventuella jäv i Terrafame-frågan.

Atte Jääskeläinen har Lauri Kivinens fulla förtroende.

- Atte är en av de bästa journalisterna som jag har träffat, men också Atte vet att vi har saker att förbättra och det här handlar bland annat om det dagliga ledarskapet och en kultur av diskussion och lyssnande, säger Kivinen på Yles personalinfo.

Nya chefer ska leda dagliga arbetet

De nya utnämningarna gäller chefer som kommer att jobba under Jääskeläinen.

Yles chef för journalistisk standard och etik, Riitta Pihlajamäki, blir ny chef för A-studios redaktion. Vid redaktionen arbetar ungefär 25 journalister med tv-sändningar och aktualitetsjournalistik på webben.

- Vi vill förena en ambitiös redaktion som gör mångsidig och högklassig journalistik, och som går på djupet med de allra svåraste ämnena”, säger Pihlajamäki.

Yle söker nu efter en ny chef för journalistisk standard och etik.

Tidigare HS-chef ska leda dagliga arbetet

Riikka Venäläinen blir chef med ansvar för att leda det dagliga arbetet. Venäläinen har tidigare bland annat arbetat på Helsingin Sanomat med chefsuppdrag och som tf ansvarig chefredaktör.

Jukka Niva blir chef för samhällsredaktionen.

Utnämningarna träder i kraft 9.1.2017. Yles finskspråkiga nyheter och aktualiteter fortsätter arbeta med sina journalistiska riktlinjer hela nästa år. Hela personalen deltar i arbetet.

Bildtext Riikka Venäläinen har jobbat med chefsuppdrag vid Helsingin Sanomat innan hon kom till Yle.
Bild: Yle/Tuomas Stedt

Två uppsägningar tidigare i veckan

Tidigare den här veckan, i onsdags, meddelade chefen för Yle Uutisets aktualitets- och featuregrupp, Jussi Eronen, har sagt upp sig från sin post. Också journalisten Salla Vuorikoski sade upp sig.

Bägge anger meningsskiljaktigheter med Yle-ledningens linje som orsak. De har anklagat Yle för att begränsa deras yttrandefrihet och för att inte följa journalistreglerna.

Chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion, Atte Jääskeläinen, säger i sin tur att granskande journalistik förutsätter att man är noggrann och att de fakta man presenterar stämmer.

Enligt Jääskeläinen är noggrannhet inte samma sak som att begränsa yttrandefriheten.

Artikeln uppdaterad 16.12.2016 kl 14:00 med Lauri Kivinens citat från personalinfo och med info om att Yles finskspråkiga nyheter och aktualiteter fortsätter arbeta med sina journalistiska riktlinjer hela nästa år.

Diskussion om artikeln