Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Andra än arbetslösa föreslås gå med i experiment med basinkomst

Från 2016
Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Den forskargrupp som har utrett försöket med basinkomst vill ha fler människor med i försöket, och föreslår att inte bara arbetslösa utan också låginkomsttagare tas med.

Gruppen överlämnade i dag sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf).

– Den modell som tas i bruk nästa år kan ses som ett första steg i en rad experiment där man testar olika typer av basinkomstmodeller, säger ledaren för forskningsgruppen, Olli Kangas vid FPA. Det inkomstregister som tas i bruk 2019 eller 2020 kan också skapa möjligheter till experiment med negativ inkomstskatt.

Basinkomst införs i januari 2017

Försöket med en basinkomst på 560 euro per månad inleds som planerat i januari 2017. De utvalda är 2 000 slumpmässigt utvalda personer i åldersgruppen 25-58 år, och de har fått grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. Inkomsterna beskattas enligt nuvarande skattemodell.

Gruppen vill ha fler människor med i försöket, och föreslår att inte bara arbetslösa utan också låginkomsttagare tas med så att resultaten blir statistiskt mer betydelsefulla.

Enligt forskarna kunde också 18-25-åringar delta i experimentet.

Man måste alltid kompromissa och det behövs en tillräckligt stor budget

Forskargruppen konstaterar att man alltid måste kompromissa, och att till exempel lagstiftningen inte ger så stort utrymme för frihet i frågor som gäller sådant som påverkar människors liv i betydande grad.

Också budgeten har en avgörande betydelse, och gruppen påpekar att det måste reserveras en tillräckligt stor budget för experimenten i fortsättningen.

– Regeringen måste med det snaraste fatta beslut om nästa steg. Om en ny modell ska börja planeras borde arbetet inledas genast i början av nästa år, påpekar Olli Kangas som leder forskningsgruppen.

Syftet med försöket med basinkomst är att bedöma om det kan bidra till att reformera den sociala tryggheten så att särskilt de bidragsfällor som förhindrar arbete minskar. Målet är att social trygghet samtidigt ska sporra till arbete.

En av avsikterna är att få information om hur basinkomsten påverkar sysselsättningen för dem som deltar i försöket.

Samtidigt strävar man efter mindre byråkrati och enklare förmånssystem.

Stort intresse utomlands

Experimentet har väckt stort intresse utomlands. Forskningsgruppens medlemmar har gett hundratals intervjuer till utländska medier och hållit föredrag i vetenskapliga forum, på politiska arenor och ambassader runt om i världen. Finland har fått beröm för att vara ett innovativt land som genom sin experimentella politik vågar pröva nya vägar, säger Kangas.

Grundidén med medborgarlön

  • Ovillkorlig inkomst för alla - oavsett om personen studerar, har ett företag, är anställd eller är arbetslös.
  • Betalas oavsett individens övriga inkomster.
  • Betalas utan krav på arbetsprestation eller beredskap att ta emot arbete.
  • Ska motivera människor att verkligen söka efter just det jobb som passar dem bäst, och att vidareutbilda sig vid behov.
  • En enkel stödmodell som avlägsnar onödig byråkrati i en välfärdsstat. Byråkratin minskas och administrationskostnaderna sjunker.
  • Basinkomsten täcker grundbehoven; mat, kläder och tak över huvudet.
  • Den optimala nivån på basinkomsten är oklar. Nivån kan inte vara för låg, och ett system med basinkomst får inte heller medför stora nedskärningar i den offentliga sektorn.
  • Inkomsterna beskattas lågt.
  • Vid högre inkomst skärps beskattningen, och en allt större del av inkomsten går till skatt. Skatteskalorna är progressiva så att de personer som klarar sig bra utan basinkomst betalar tillbaka den (i form av skatt)

Diskussion om artikeln