Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avgifter på förbindelsebåtarna: Gårdar kan få hundratusentals i transportkostnader

Från 2016
Uppdaterad 16.12.2016 21:43.
Fartyg på sjön
Bild: Yle/ Nora Engström

Fredagen var sista dagen man kunde lämna in sitt utlåtande om förslaget att införa avgifter inom förbindelsebåttrafiken. Det gäller statsrådets förslag till förordning om skäliga avgifter för trafik- och transportservice i skärgården.

Martin Scheinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter, är en av dem som har lämnat in ett utlåtande.

FN:s människorätttsexpert Martin Scheinin
Bildtext Martin Scheinin
Bild: Yle

Han konstaterar att avgifterna på förbindelsebåtarna strider både mot grundlagen och skärgårdslagen.

- Det handlar inte om att göra det jämlikt och rättvist som trafikminister Anne Berner (C) säger, anser Scheinin.

Förbindelsebåt är landsväg för skärgårdsbon

Skärgården är glesbygdens glesbygd och Scheinin påpekar att gratis förbindelsebåttrafik för skärgårdsbor betyder det samma som landsvägar för andra glesbygdsbor.

Avgiftsbelagda förbindelsebåtar speciellt för de fast bosatta skärgårdsborna skulle föra med sig ytterligare kostnader för den här lilla befolkningsgruppen som redan i medeltal betalar mer än andra för att röra sig.

Diskriminerande

Scheinin slår fast att regeringen inte har rätt att ge förordningen, den strider mot grundlagen och skärgårdslagen och bör föras via riksdagen. Den är också diskriminerande.

- Det blir fråga om diskriminering baserad på boningsort och också indirekt diskriminering baserad på språk eftersom den svenskspråkiga befolkningen proportionellt kommer att drabbas mera än den finskspråkiga.

Kommer avgifterna ändå att införas?

- Jag tror att saken borde granskas juridiskt och jag hoppas att justitiekanslern kommer att ha något att säga innan statsrådet slår fast avgifterna genom en förordning.

- En annan sak är om den här regeringen vill ta den risken att ta frågan till riksdagen. Min primära slutsats är att detta inte kan genomföras som en förordning, utan riksdagsbehandling, säger Scheinin.

Riksdagen borde ta ställning

Han vill inte gissa vad som händer om ärendet presenteras i riksdagen men åtminstone borde riksdagen få ta ställning innan frågan avgörs.

Ungefär hälften av de 500 skärgårdsbor som berörs av avgiften finns i Åbolands skärgård.

Utskärsdelegationen konstaterar att avgifterna på inget sätt kan anses skäliga. De skulle eliminera förutsättningarna för att bo och för många att vara företagare i området. Det blir att lägga ner, flytta bort, sälja hus och stugor.

SDP:s riksdagsledamot Ilkka Kantola har i ett skriftligt spörsmål frågat hur det står till med likabehandling av skärgårdsbor och om de ska utsättas för experimentet.

Lanbrukarcentralen MTK anser att avgifterna leder till helt omöjliga kostnader.

En gård med 100 kor kan få årliga kostnader på 290 000 euro

Frakterna för en cementsäck på ett ton som kostar 100 euro blir i värsta fall 950 euro. En gård med 100 kor kan i värsta fall få årliga transportkostnader på över 290 000 euro.

Åbolands fiskarförbund skriver: Att göra livsviktiga tunga transporter för skärgårdsborna oerhört dyra kan inte vara rättvis behandling då man beaktar grundlagen.

Kommunförbundet har inte hörts - gav ändå utlåtande

Många instanser och experter har hörts i frågan om trafikavgifter i skärgården, men inte Kommunförbundet som bevakar de berörda skärgårdskommunernas intressen.

Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet i Kommunförbundet.
Bildtext Sandra Bergqvist
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Sandra Bergqvist som leder det svenska teamet vid Kommunförbundet berättar att Kommunförbundet trots det har skrivit ett utlåtande.

Inom kommunerna är man mycket kritisk, berättar Bergqvist.

Ersättningar problematiska

- Vi ser det som problematiskt att ministeriet anser att kommunerna kan ersätta enskilda kommuninvånare för avgifter de blir tvungna att betala. Det fungerar inte så. Om man betalar en kommuninvånares utgifter borde man betala allas resor på förbindelsebåtarna, man kan inte bara välja ut några, säger Bergqvist.

Det har inte heller gjorts några konsekvensanalyser för hur de planerade avgifterna påverkar kommunernas ekonomi och Bergqvist tror att det kan bli rätt höga avgifter för kommunerna.

Ny arbetsfördelning

Det handlar också om en ny fördelning av arbetsuppgifterna mellan stat och kommun och det kan inte göras hur som helst. För det finns en helt skild procedur.

Bergqvist tror ändå att kommunerna nog kan klara det.

- Man har hänvisat till att skärgårdstillägget kunde täcka kostnaderna, men så är det inte utan kommunerna får skärgårdstillägget för lagstadgade uppgifter som att producera hälsovårdsservice, undervisning och så vidare. Skärgårdstillägget inte avsett för att ersätta enskilda drabbade personer.

Nya uppgifter kan inte påföras kommuner utan vidare

Kommunförbundet anser att förslaget till avgifter på förbindelsebåtarna inte följer den procedur som brukar tillämpas då det gäller nya uppgifter till kommunerna. Om kommunerna påförs nya uppgifter och utgifter ska förslaget behandlas av en delegation vid finansministeriet, där man gemensamt kommer överens.

- Enligt lagen ska dessutom nya uppgifter för kommunerna kompenseras fullt ut, det betyder bara att man flyttar pengar från en ficka till en annan, säger Bergqvist.

Hon hoppas att man kunde se över förslaget på nytt, nu är det inte helt genomtänkt.

Diskussion om artikeln