Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetssökande får det jobbigare: "Vissa ändringar inte realistiska"

Från 2016
Uppdaterad 31.12.2016 13:52.
Man som ser på fpa:s webbsida.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Regeringens åtstramningar i arbetslöshetsskyddet träder i kraft vid årsskiftet. Riksdagen godkände regeringens olika förslag i slutet av året.

Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf.) presenterade regeringens förslag till sysselsättningsåtgärder i april.

Lindström räknade med att 10 000 människor kan få jobb på det här sättet. Ministern tror att reformen särskilt gynnar unga och invandrare.

Meningen med ändringarna är enligt regeringen att försnabba mottagandet av jobb och förkorta arbetslöshetsperioderna.

Arbetslösa utpekas som passiva

– Vi vill betona kravet på motprestation för den som lyfter arbetslöshetsunderstöd samt den arbetslösas plikt att söka arbete samt förbättra sina förutsättningar för att sysselsättas, sade Lindström vid presentationen.
Arbetsmarknadsorganisationerna tog inte särskilt väl emot förslagen.

Också inom många andra skikt i samhället ifrågasattes åtstramningarna som betraktas som ett hårt slag mot arbetslösa personer.

Pengar
Bild: YLE/Chanette Härus

Nationella samarbetsorganisationen för arbetslösa TVY kritiserar särskilt de nya förpliktelserna att ta emot arbete långt borta hemifrån.

- Det här känns nog som en snabbt ihopsatt sak, som att man tänkt att man nog måste göra någonting. Det kanske inte får så värst stora gynnsamma effekter, säger verksamhetsledaren för Helsingfors arbetslösa HeTy Anna-Maria Kantola.

Men ändringarna i stödet har också välkomnats på en del håll, särskilt arbetsgivarsidan.

Arbetslöshetsskyddet förkortas från 500 till 300-400 dagar

Du som är arbetssökande får efter årsskiftet inkomstbunden dagpenning i 400 dagar, inte 500 som tidigare. Ett undantag görs för personer som fyllt 58 år.

Du som har en kortare arbetshistoria än tre år kommer i fortsättningen att få dagpenning i endast 300 dagar.

- Det kan vara ganska utmanande att få ihop tre års arbetshistoria med nuvarande snuttarbete, och det inverkar ju på hur man ska få unga att entusiasmeras av aktivt arbetssökande, säger Kantola.

Om regeringen får sin vilja igenom slopas också bland annat den förhöjda förtjänstdelen som de som har jobbat länge har haft rätt till.

Personer över 60 år som har varit arbetslösa i över fem år får gå i pension.

Striktare plikt att ta emot jobb som arbetssökande

Du har som arbetssökande större skyldighet att ta emot jobb från och med årsskiftet. Regeringen vill att du som har varit arbetssökande i tre månader ska tvingas söka och ta emot jobb oberoende av om jobbet innebär extra kostnader (exempelvis resekostnader).

Om du bor i Helsingfors och ska för en dag på jobb till Hyvinge på ett jobb med 10 euro i timmen så blir resekostnaderna orimliga

Anna-Maria Kantola, verksamhetsledare vid HeTy.

Det spelar heller ingen roll om lönen för jobbet är mindre än vad du får i stöd.

Myndigheterna blir också noggrannare med att du deltar i service som ska göra det lättare för dig att hitta ett sätt att försörja dig själv.

Om du vägrar kan du förlora din arbetslöshetsförmån för en längre tid än tidigare; för 90 dagar i stället för tidigare 60.

Om du har egen bil kan du dessutom bli skyldig att använda den för arbetsresor som är längre än tidigare, det vill säga mer än 80 km från ditt hem.
Det är arbetsresan mätt i tid som är det nya kriteriet - maxgränsen blir tre timmar för heldagsjobb och två timmar för deltidsjobb per dag.

- Det är inte realistiskt, det finns arbetslöshet överallt. Om du bor i Helsingfors och ska för en dag på jobb till Hyvinge på ett jobb med 10 euro i timmen så blir resekostnaderna orimliga, säger Kantola.

Kan det bli avbrott i utbetalningen av arbetslöshetsstöd om man tackar nej till olönsamt endagsinhopp?

- Man måste nog kunna motivera saken riktigt bra, säger Kantola.

Myndigheter intervjuar arbetssökande med tre månaders mellanrum

Du som söker jobb ska i framtiden bli intervjuad med jämna mellanrum. Den första intervjun äger rum två veckor efter att du har börjat söka jobb.

Om du inte hittar arbete, börjar studera, blir familjeledig eller annat motsvarande, kommer Arbets- och näringsmyndigheten att intervjua dig igen senast efter tre månader och därefter med minst tre månaders mellanrum.

Arbetslös man
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Intervjuerna fokuserar på att skapa en plan för att hitta ett jobb åt dig. Om du inte deltar i intervjuerna kan du förlora din arbetslöshetsförmån.

Kantola talar om försök att snygga upp statistik och om borkastade resurser.

- På det här sättet lyckas man inte. Om man tänker att alla arbetslösa ska intervjuas fyra gånger per år blir det 1,5 miljoner intervjuer i året. Det finns cirka 1 400 sådana experter som sköter intervjuerna. Det blir ganska många intervjuer per dag, säger Kantola.

Arbetsgivare kan ha arbetslösa arbetssökande på prövotid

En arbetsgivare kommer att kunna ha dig som söker jobb på en provperiod, det vill säga rekryteringsprövning, innan de anställer dig. Under rekryteringsprövningen kan arbetsgivaren bedöma din lämplighet innan hen ingår ett arbetsavtal med dig.

Du får ingen lön, utan samma arbetslöshetsförmån som du får som arbetslös och i vissa fall kan du ha rätt till förhöjd sådan.

Myndigheterna kan också fortsätta använda provperioder i arbetslivet för att ta reda på om du behöver ytterligare utbildning för att hitta jobb eller om en ny bransch passar dig. Det här kallas arbetsprövning.

Om du vägrar delta i arbets- eller rekryteringsprövning trots att det står i din sysselsättningsplan, kan du i värsta fall förlora din arbetslöshetsförmån.

Arbetslöshetsförmån kan förvandlas till startpeng eller stöd åt arbetsgivare

Efter årsskiftet ska du kunna använda din arbetslöshetsförmån på ett mångsidigare sätt.

Du kan omvandla den till startpeng för att starta företag, du kan välja att ge den som lönesubvention åt en arbetsgivare som du gärna vill jobba hos eller finansiera rörlighetsunderstöd.

Rätten till startpeng är inte längre 18 månader utan begränsas till 12 månader.

- Det här med startpeng kan ha positiva effekter om man sköter det rätt, det kan vara motiverande särskilt för unga.

Anna-Maria Kantola, verksamhetsledare vid HeTy.

Tanken är att lönesubvention till arbetsgivare ska användas för att förebygga långtidsarbetslöshet. Arbetsgivare kan inte i framtiden få lönesubvention för att anställa vikarier för alterneringslediga anställda.

Det blir också lättare för dig som är arbetslös och vill studera för att hitta jobb i ett senare skede. Du kommer att ha rätt till arbetslöshetsförmån medan du studerar i fler fall än tidigare.

Utkomststödet på FPA:s bord

Från och med den första januari 2017 ska de som ansöker om utkomststöd vända sig till FPA. Det gamla systemet där kommunernas socialbyråer beviljar utkomststöd är i kraft till slutet av 2016.

Utkomststödet finns till för personer eller familjer vars pengar inte räcker till för att klara nödvändiga utgifter i vardagen, som mat och boende.

På FPA:s sida kan du läsa mer om hur du gör en ansökan.

FPA har också en infovideo på finska.

Spara ditt senaste beslut om utkomststöd från kommunens socialbyrå, du kommer att behöva det när du blir kund hos FPA. Socialbyrån i din kommun kan också i fortsättningen bevilja kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd för särskilda plötsliga utgifter.

Källa: FPA & Social- och hälsovårdministeriet

Diskussion om artikeln