Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo försöker göra parkeringsövervakningen mera positiv

Från 2016
Larsgatan i Lojo är fylld med bilar.
Bildtext Det är lätt att få böter i Lojo.
Bild: Yle/Marica Hildén

Parkeringsövervakarna i Lojo ska få en positivare framtoning. I framtiden kommer de kanske att ha en text "Lojoguide" på uniformen och så kommer de att samarbeta med stadens turistbyrå.

Det tre parkeringsövervakarna som jobbar inom Lojo stad får redan i dag svara på många frågor när de rör sig på stadens gator. Det är både Lojobor och turister som ställer dem frågor.

Därför är det naturligt att de också kunde fungera som stadsguider, anser Lojo stads utvecklingsdirektör Eero Soinio som har haft i uppdrag att utreda frågan om stadens parkeringsövervakning.

Då parkeringsövervakarna fungerar som guider kommer de dock inte att hinna bötfälla lika många bilister som nu, konstaterar Soinio.

Parkeringsbot
Bildtext Böter kan vara mera än en lapp på rutan
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Många kreativa förslag

Också i övrigt ska staden försöka ta till åtgärder som skulle göra bilden av parkeringsövervakarna mera positiv. De här frågorna ska utredas under år 2017.

  • Det planeras tydliga parkeringskartor som sprids bland annat på sociala medier.
  • Den avgiftsfria parkeringen på lördag lyfts tydligt fram i marknadsföringen och på sociala medier.
  • Så kallade parkeringsfjärilar rör sig i centrum två gånger om året. De fyller vid behov på pengar i parkeringsmätarna för bilar som behöver det och delar ut parkeringsskivor med information om Lojo på sig. Också på skivorna finns det information om parkeringen.
  • Företag i centrum får av staden parkeringsbiljetter de kan dela ut till sina kunder under speciella dagar med evenemang.
  • Staden utreder möjligheterna att rikta en del av intäkterna från parkeringen till välgörenhet. Lojoborna får ha åsikter om vart pengarna ska gå.

Inom Lojo stad jobbar tre parkeringsövervakare. De delar årligen ut cirka 6 000 parkeringsböter. Två tredjedelar av böterna gäller fel med parkeringsskivan medan upp till en fjärde del av böterna gäller felparkering på betalplatser.

Förutom bötesinkomster får staden också in pengar från parkeringsautomaterna. I år räknar staden med att få en nettoinkomst på 325 000 euro från parkeringen.

Bildtext Parkeringen ger Lojo inkomster.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Initiativ bakom utredningen

Orsaken till att Lojo ser över sin parkeringsövervakning är en motion som tre ledande politiker i stadsstyrelsen har lämnat in till staden. Stadsstyrelsens ordförande Irene Äyräväinen (Saml.), första viceordföranden Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf.) och andra viceordföranden Nina Virtanen (SDP) lämnade in en motion om att utveckla parkeringen i Lojo.

De ansåg att stadens rykte om att ha för effektiva parkeringsövervakare, som inte känner någon nåd, är ett ständigt samtalsämne bland invånarna. De funderar därför på om staden går in för åtgärder för att öka på stadens PR-värde och göra det enklare för kommuninvånare och besökare från grannkommuner att sköta sina ärenden i centrum.

De vill också veta vad möjligheten att parkera gratis i Lojo centrum på lördagar har haft för inverkan på parkeringsläget.

De tre politikerna undrar också hur de många omfattande byggarbeten som pågår eller planeras i centrum kan påverka tillgången till parkeringsplatser i Lojo.

Soinio: Inte så illa som man tror

Stadsstyrelsen behandlade motionen på sitt senaste möte.

Utvecklingsdirektören Eero Soinio har utrett frågan omgående och utvecklingsarbetet pågår som sagt ännu under år 2017.

Han konstaterar ändå i sitt svar på motionen att det klagas på parkeringsövervakningen i alla städer som har övervakning.

I Lojo är parkeringsboten 40 euro medan den i Helsingfors är 80 euro. Lagen tillåter en gaffel på mellan 20 och 80 euro.

Både Yle och Helsingin Sanomat har utrett vilka städer som har den strängaste och tuffaste parkeringsövervakningen.

I Yles utredning hörde Lojo till de mildare städerna och enligt Helsingin Sanomats utredning låg parkeringsavgiften räknat i förhållande till invånarantalet under medeltalet.

Eero Soinio i Yle Västnylands studio.
Bildtext Eero Soinio är utvecklingsdirektör i Lojo
Bild: Yle/Malin Valtonen

Soinio påminner om att tanken med parkeringsövervakningen är att göra parkeringen smidig så att det säkert finns parkeringsplatser för dem som behöver sköta ärenden i centrum.

Övervakarna ser också till att trafiken är trygg så att man inte parkerar framför övergångsställen.

För tillfället finns det tillräckligt med parkeringsplatser i centrum av Lojo. Då en del centrala byggen i centrum blir aktuella kommer man att ta ställning till eventuella parkeringsproblem i samband med det, säger Soinio i sitt svar på motionen.

Stadsstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen är utredd och slutbehandlad.

Diskussion om artikeln