Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ålöplanen i Pargas måste göras om, igen

Från 2016
delgeneralplanen för ålön
Bildtext HFD anser att det inte räcker med en delgeneralplan, utan att staden måste göra en detaljplan för Ålön.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Planläggningen på Ålön måste börja om från början, efter att Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Ålöplanen. Arbetet med Ålöplanen inleddes första gången 1999, och det är nu andra gången som Högsta Förvaltningsdomstolen säger nej till planen.

Pargas planläggningschef Heidi Saaristo-Levin säger att det är mycket olyckligt. Det finns åtminstone fem förlorare.

- Det här påverkar markägare som inte längre vet hur mycket byggrätt de har. Vi kan inte locka nya invånare att flytta in på området, och det påverkar elevunderlaget och framtiden för hela Sunnanbergs skola. Dessutom går Pargas stad miste om ett planeringsverktyg, och skattebetalarna har förlorat en massa pengar under en lång planeringsprocess.

Den nya delgeneralplanen för Ålön godkändes i Pargas stadsfullmäktige i december 2014, men ett tiotal personer lämnade in besvär mot planen, främst för att de ville ha större byggrätt på sina tomter. Men Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alltså hela planen.

Pargas borde göra en detaljplan för området istället för en delgeneralplan

HFD anser att det inte räcker med en delgeneralplan, utan att staden måste göra en detaljplan för Ålön. Det innebär att Pargas stad måste planera in gator, vatten och avlopp, trots att staden själv inte äger någon mark på Ålön.

- HFD resonerar att området är så centralt och nära flera stadscentra, det vill säga Pargas centrum men också Åbo och S:t Karins centrum, och att det därför blir ett så stort tryck på byggande att området måste detaljplaneras.

Dessutom anser HFD att byggandet längs stränder är för stort, vilket Levin inte heller kan förstå.

- Ålön har 100 kilometer strand, medan delgeneralplanen skulle ge cirka 40 nya tomter med egen strand. Den här planen är noggrant gjord.

Nu måste Pargas stad fundera om med planen, om man vill göra en detaljplan eller inte. En annan möjlighet är att vänta på att markanvändnings- och bygglagen revideras, eftersom den tillåter att också byplaner görs.

- Det var säkert en orsak till att HFD kom med sitt beslut nu redan, innan den ändrade lagen trätt i kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen var enhällig, och man har publicerat beslutet som ett årsbokslut. Det innebär att det är ett ärende som har ett större intresse, och som borde påverka planeringen på andra orter med. Högsta förvaltningsdomstolens beslut finns kort på svenska och mer utförligt på finska.

Åbo Underrättelser var först med nyheten.