Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojoborna får planera Laurentiushuset

Från 2016
Uppdaterad 28.12.2016 07:36.
En massa bråte och kontainrar på Anttilan koulus skolgård då skolan renoveras.
Bildtext Anttilan koulu i Lojo grundrenoveras. Här intill planerar Lojo stad att bygga Laurentiushuset.
Bild: Yle/Marica Hildén

Lojo stad satsar stort på sina elever och övriga invånare de kommande åren. Laurentiushuset ska hysa 900 elever och dessutom vara ett allaktivitetshus för Lojoborna som får vara med i planeringen.

Det var den dåliga inneluften i Anttilan koulu och Tytyrin koulu som födde tanken på Laurentiushuset, berättar bildningsdirektör Katri Kalske som är ordförande för arbetsgruppen som planerar Laurentiushuset.

Laurentiushuset ska bli en stor skola för eleverna i Anttilan koulu, Tytyrin koulu, Ojaniitun koulu, Metsolan koulu, Roution koulu, Sammatin koulu och Harjun koulu.

Dessutom ska det bli ett allaktivitetshus för alla Lojobor.

- Vi kom ganska snabbt på idén med ett allaktivitetshus för Lojoborna, berättar Kalske. Då man bygger något som är så stort som Laurentiushuset så måste det vara öppet för alla året om.

Campus mitt i Lojo

Det här beräknas kosta 17 miljoner euro och huset ska finnas i centrum av staden, i närheten av bibliotek och stadshus. Katri Kalske ser Laurentiushuset som ett campus där Anttilan koulu, Laurentiussalen, Solbrinkens skola och sedan Laurentiushuset ingår.

Laurentiushuset blir en del av Anttilan koulu som just nu är intäckt i ett vitt hölje eftersom skolan grundrenoveras för 9 miljoner euro.

Tytyrin koulu finns intill Anttilan koulu, men den skolan ska rivas. Det blir för dyrt att göra något åt den byggnaden.

En skola i Lojo som heter Tytyrin koulu.
Bildtext Tytyrin koulu i Lojo.
Bild: Yle/Marica Hildén

De båda finska skolorna finns längs Kyrkogatan med Lojo kyrka på ena sidan och Laurentiussalen och Solbrinkens skola på andra sidan.

Det är frågan om tre tomter som ska bli en tomt efter att detaljplaneringen är slutbehandlad. Katri Kalske säger att det ännu är oklart var byggnaden placeras på tomten.

Kalske: Inga svenska elever i Laurentiushuset

Solbrinkens skola måste också få en lösning, anser Solbrinkens Hem och Skola som föreslår att man antingen bygger ut nuvarande skola eller reserverar mera plats för skolan i det nya Laurentiushuset.

I dag är daghemmet Laban i Ojaniittuhuset eftersom daghemsbarnen inte ryms in i Solbrinken.

En gul skola i Lojo där de svenska barnen går i skola.
Bildtext Solbrinkens skola.
Bild: Yle/Börje Broberg

Det som är klart är att staden bygger ett nytt daghem i anslutning till Solbrinkens skola.

- Det är inte i det här skedet meningen att Solbrinkens elever flyttar in i Laurentiushuset, men de ska få använda allaktivitetshuset precis som alla andra, säger Kalske.

Planeras ur barnens synvinkel

Katri Kalske säger att det är viktigt hur Laurentiushuset planeras eftersom skolan är basen i huset.

- Det ska planeras ur barnen synvinkel, så att det inte blir stora lokaler där många elever samlas. Det ska i stället finnas olika mindre rum för barn i olika åldrar.

Katri Kalske är bildningsdirektör i Lojo och står vid Anttilan koulu som grundrenoveras.
Bildtext Lojos bildningsdirektör Katri Kalske.
Bild: Yle/Marica Hildén

Kalske anser att Lojo har ett gott exempel på hur ett liknande, men mindre, hus fungerar.

- Ojaniittuhuset med skola och daghem fungerar och har blivit en bra miljö för barnen.

Laurentiushuset ska fortsätta att leva efter skoldagen, förklarar Katri Kalske.

- Huset ska byggas så att det kan användas för olika evenemang och möten, kulturen är viktig och medborgarinstitutet Hiiden opisto kan ha kurser där liksom olika klubbar. Jag hoppas att folk kommer och går hela dagen.

Invånarna med i planeringen

Lojo stad har redan haft ett möte för invånarna för att höra deras åsikter och Lojoborna ska få vara med i planeringen.

- Det är viktigt med tanke på att bygget beräknas kosta 17 miljoner euro.

Lojo stad ska ordna flera möten, diskutera med föräldrar, med aktiva inom kulturen och alla andra som är intresserade av huset.

Svenska barn ska vara tillsammans

Michaela Lönnblad är en av de Lojobor som var med på det första mötet som staden ordnade för att berätta om planerna. Hon har ett barn i Solbrinkens skola och två barn i daghemmet Laban.

- Skolan kan vara en del av helheten den dagen Laurentiushuset är klar, tycker Michaela Lönnblad.

Michaela Lönnblad står vid Anttilan koulu i Lojo som renoveras.
Bildtext Michaela Lönnblad.
Bild: Yle/Marica Hildén

Hon vill helst att de svenskspråkiga eleverna är kvar i Solbrinkens skola med ett daghem intill. Egentligen har Lönnblad inte någon skillnad var den svenska enheten finns, bara daghem och skola är tillsammans.

- Det är mycket viktigt för den språkliga utvecklingen på svenska i Lojo.

Lönnblad funderar 30 år framåt i tiden.

- Jag är rädd för att det kan bli svårt att få en egen svensk enhet om Solbrinkens elever placeras i Laurentiushuset.

Lojo växer - det måste tas i beaktande i planeringen

Jan Tallqvist är ordförande för Solbrinkens hem och skola och han är nöjd med att staden börjat göra något åt skolorna i Lojo.

- Det viktigaste är att få bra och tillräckligt stora lokaler för skolelever och daghemsbarn.

En massa bråte och kontainrar på Anttilan koulus skolgård då skolan renoveras.
Bildtext Den finskspråkiga skolan Anttilan koulu finns alldeles intill Solbrinkens skola som är svenskspråkig. Föräldrar vill att de svenska barnen har en svensk miljö även om Laurentiushuset byggs intill.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tallqvist har ett barn i daghemmet Laban och två barn i Solbrinkens skola. Han anser att staden från början måste tänka på att de svenskspråkigas antal ökar i Lojo och det syns i elevprognosen för Solbrinkens skola.

- Skolan byggdes till 2012, men är redan för liten. Jag hoppas att den nya byggnaden blir tillräckligt stor med tanke på att staden planerar nya bostadsområden i Routio, Hiidensalmi och Paloniemi. Man måste tänka litet längre in i framtiden.

Det är också viktigt att svensk- och finskspråkiga elever har egna gårdar och rum i Laurentiushuset om det blir så att även svenskspråkiga barn ryms in i nybygget, säger Tallqvist.

- Gymnastik- och matsal kan man ha gemensamt, men det är viktigt med tanke på den språkliga utvecklingen att barnen har vissa rum som är skilda.

Hoppas på rymlig byggnad

Michaela Lönnbland tycker om tanken med ett stort allaktivitetshus. Hon önskar att det skulle finnas ett öppet daghem i Laurentiushuset där föräldrar som är hemma med barnen kan vistas.

- Där skulle kunna finnas eftermiddagsverksamhet för de barn som inte längre har rätt till det. Äldre kunde också umgås i Laurentiushuset.

Det är inte alls klart hur Laurentiushuset kommer att se ut, men Michaela Lönnblads önskemål är att det blir rymligt och luftigt.

- Jag hoppas också att det kommer att finnas möjlighet till motion, skolan ska uppmuntra barn att röra på sig.

Lojos kyrka syns bakom träden vid Kyrkogatan.
Bildtext Man kör längs Kyrkogatan för att ta sig till Lojo kyrka och museet, där rör sig också elever i Anttilan koulu och Tytyrin koulu. Om det kommer ännu flera elever till området så måste staden verkligen fundera på hur trafikfrågan löses, anser föräldrar.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tallqvist ser också positivt på att Laurentiushuset ska bli ett allaktivitetshus.

- Det är en bra idé att skolor och andra offentliga byggnader används så mycket som möjligt och att man beaktar att de kan användas även på kvällen.

Det här innebär också att det kommer att vara en hel del trafik på området. Tallqvist konstaterar att staden måste tänka på bilar, cyklister, fotgängare, mopedister och så vidare innan man planerar området allt för långt.

Invånarna ska vara med i planeringen

Lojo stad går tydligt ut med att invånarna ska vara med i planeringen av Laurentiushuset. Michaela Lönnblad är glad att hon kan vara med och påverka.

- Det är jättefint att alla får vara med, men jag kan tänka mig att det finns utmaningar då det är så många grupper som vill olika saker.

Lönnblad säger att det säkert inte är den lättaste vägen att gå då man tar med invånarna i planeringen.

- Det är ju bra att folk får säga sitt, men till sist är det politikerna som måste bestämma, och man kan inte förvänta sig att få som man vill.

"Det blir politisk diskussion"

Jan Tallqvist är också politiker på hemorten, han är medlem i miljö- och byggnadsnämnden och ordförande för den politiska gruppen Meidän Lohja. Tallqvist tror att det kommer att bli en hel del politisk diskussion om storbygget på 17 miljoner euro.

Därför är det bra att Lojoborna får vara med i planeringen av Laurentiushuset.

- Jag hoppas att de som är med i planeringsgruppen lyssnar på åsikterna och i synnerhet på föräldraföreningarna i de skolor som man tänkt att ska vara i Laurentiushuset.

Stadshuset i Lojo är rött och vitt.
Bildtext Tjänstemännen i stadshuset i Lojo måste informera ännu mera om planeringen, anser Jan Tallqvist.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tallqvist efterlyser mera öppenhet från stadens sida. Han skulle vilja veta mera om planeringsgruppen och hur den planerar vidare.

- Jag hoppas att planeringen är öppen i fortsättningen så att man inte slår fast saker i förväg utan att evaluera allt så att det blir så bra som möjligt. Man måste ta platsen i beaktande, kunde den vara mindre eller huset uppdelat i två byggnader och så vidare.

Tallqvist: Ta det lugnt

Barnen måste också tas i beaktande, säger Tallqvist, skolan måste fungera ur deras synvinkel.

- Man måste fundera på om en stor skola är bra för barnen, och om man besluter sig för det så måste den göras bra för dem.

Det här klarar man om ärendet bereds så att man hellre tar tid på sig än drar förhastade slutsatser, säger Tallqvist.

- Vi har diskuterat mycket i Lojo den sista tiden om hur ärenden sköts och beredningen har fått en hel del kritik. Vissa ärenden har beretts för fort och har inte skötts så som de borde.

Radio Vega Västnyland

8:27

Diskussion om artikeln