Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Torgparkeringsavtalen i Jakobstad höll i förvaltningsdomstolen

Från 2016
Uppdaterad 22.12.2016 08:55.
Parkeringen under torget i Jakobstad invigdes
Bildtext Arkivbild. Så här såg det när parkeringen under torget i Jakobstad invigdes.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Fullmäktigeledamoten Helinä Sipinen (Pro Jakobstad) har i två omgångar dels motsatt sig en aktiekapitalshöjning i torgparkeringsbolaget, dels ett kapitallån till bolaget.

Jakobstads andel i torgparkeringen är 15 procent, resten står privata företag för och stadens andel av aktiekapitalet utgör för tillfället 105 000 euro.

Totalt utgör aktiekapitalet i dagsläget 700 000 euro. Sipinens motivering i besväret är att aktionärsavtalet och de finansieringsplaner det innehåller inte förts till beslut i fullmäktige utan i stället hemligstämplats.

Förvaltningsdomstolen förkastade båda besvären och Helinä Sipinen för inte ärendet vidare.

Torgparkeringsavtalen är hemligstämplade

Torgparkeringsavtalen i Jakobstad är hemligstämplade på parternas begäran med hänvisning till affärshemligheter som de lär innehålla.

Helinä Sipinen har fått tillgång till avtalen via Vasa förvaltningsdomstol i samband med besvärsrundan.

Enligt Sipinen innehåller de inga affärshemligheter.

- Avtalen innehåller inga sådana affärshemligheter som var grund för hemligstämplandet, det är konstigt att det överhuvudtaget hemligstämplades, säger Helinä Sipinen.

- Aktionärsavtalen och deras innehåll har bara godkänts i stadsstyrelsen, inte i fullmäktige. Avtalet borde ha godkänts i fullmäktige innan beslut om investeringar förs till fullmäktige.

Enligt stadens genmäle till förvaltningsdomstolen hade fullmäktige i Jakobstad vetskap om de förpliktelser som avtalet förde med sig när ärendet behandlades 21.9 2015.

Det första skedet i torgparkeringen i Jakobstad är klart och torgparkeringen har tagits i bruk. Enligt planerna skall byggandet av skede två starta i slutet av 2017 efter att en arkeologisk undersökning av marken under torget gjorts.

- Om skede två inte förverkligas inom utsatt tid, fem år, måste de övriga aktionärerna i Jakobstads Torgparkering Ab enligt avtalet lösa ut Halpa-Halli som är en av aktionärerna, säger Sipinen.

Förvaltningsdomstolens utslag gällde två besvär

Behandlingstiden i förvaltningsdomstolen är lång och de utslag som kommit gäller egentligen två skilda besvär. Det första går tillbaka till beslutet i fullmäktige 21.9 2015 som berörts ovan och det andra besväret gäller fullmäktigebeslutet 5.9 2016.

Det senare besväret gäller det kapitallån på 150 000 euro som stadsstyrelsen beviljade bolaget 4.7 2016 och som fullmäktige godkände plus att det späddes på med ytterligare 300 000 euro i fullmäktige 5.9 2016, sammanlagt alltså 450 000 euro i kapitallån för stadens del till bolaget.

Enligt förvaltningsdomstolen utslag har staden inte förfarit fel på den grund att det ursprungliga aktionärsavtalet eller det förändrade avtalet inte har behandlats i fullmäktige.

Aktionärernas förpliktelse att delta i aktieemissioner upphör när aktiekapitalet uppgår till sammanlagt en miljon euro. I dagens läge är siffran 700 000 euro. Delägarna i torgparkeringsbolaget förbinder sig också att vid behov ge bolaget kapitallån på maximalt fyra miljoner euro. En miljon av kapitallånet är riktat mot byggandet av torgparkeringens skede två.

Diskussion om artikeln