Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kvarnbackens skola får vänta på inneluftsutredning till slutet av januari

Från 2016
Kvarnbackens skola under vinter
Bild: Yle/Jeannette Lintula

En konsult besökte under onsdagen Kvarnbackens skola i Borgå och kommer att göra upp en undersökningsplan som omfattar hela skolhuset.

Konsulten har fått förhandsinformation om skolan och om vad som har gjorts i samband med renoveringen.

På tisdagen hade också inneluftsarbetsgruppen möte. Gruppen har grundats av lokalitetsledningen. Förutom representanter från lokalitetsledningen ingår också personer från utbildningstjänsterna, lokalservicen, hälsoskyddet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

Lärare som skriver på tavlan
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Problem med eftislokaler och lokaler vid matsalen

Det var i november som Yle Östnyland kunde berätta om att det finns nya misstankar om problem med inneluften i Kvarnbackens skola.

Stadens lokalitetsledning har beställt en undersökning av inneluften. Personalen har under hösten gjort anmälningar om misstankar som gäller inneluften huvudsakligen i matsalen, undervisningslokaler i närheten av matsalen, lärarrummet, kansliet och eftermiddagsklubbens lokaler.

Inneluftsundersökning i slutet av januari

Först i slutet av januari startas en inneluftsundersökning som omfattar hela byggnaden. Under vårterminen vidtas en del åtgärder. Man kommer bland annat att öppna konstruktioner.

– Hur länge undersökningen tar påverkas väsentligt av vad som dyker upp under utredningsarbetet. Utredningen förväntas ändå bli färdig under våren och borde inte medföra märkbar olägenhet för skolarbetet, säger tekniska disponenten Pekka Koskimies vid stadens lokalservice.

Lågstadie elever som sitter och skriver
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Plan för renhållningen utarbetas

En av åtgärderna under vårterminen är att utarbeta en plan för hur renhållningen, och därmed inneluftens kvalitet, kan påverkas genom bättre förvaringsplatser för elevernas utekläder och skor.

Några reparationer har gjorts i byggnaden under hösten och ventilationen i skolan har varit påkopplad dygnet runt. Ett rum för undervisning i smågrupper som ligger i andra våningen har varit stängt och där utför man reparationsarbeten.

I rummet har man bland annat gjort tätningar samt granskat fönstren och ytmaterial, och i fortsättningen kommer man att ha en luftrenare i rummet.

Föräldrar uppmanas kontakta skolhälsovårdaren vid behov

I byggnadens värmedistributionsrum har man gjort hustekniska jobb och tätat konstruktionernas fogar.

Skolan informerar personalen och elevernas vårdnadshavare om kommande åtgärder när utredningarna och arbetet framskrider.

Om vårdnadshavarna misstänker att deras barn har symptom på grund av skolans inneluft och vill utreda ärenden som gäller deras barns hälsotillstånd, uppmanas de vända sig till skolhälsovårdaren.

Kvarnbackens skola under vinter
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Diskussion om artikeln