Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

På jakt efter hemskog åt pärlugglan i Östnyland

Från 2016
Fågelskådare spejar i skog.
Bildtext Magnus Östman.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Pärlugglan saknar allt mer lämpliga skogsmiljöer i Östnyland. Naturvänner samlar nu in pengar för att skapa ett litet reservat.

Vi står i skogarna kring Tavastas gård i gamla Strömfors. Här någonstans kan det finnas pärlugglor.

Ornitologen och miljöjournalisten Magnus Östman spanar upp mot trädstammarna. Aegolius funereus håller bo i gamla aspar.

- Pärlugglan är en skojig liten krabat med stora gula ögon. Den ger ofta ett lite förvånat intryck, säger Östman.

- Eftersom ugglan är ett nattdjur är det inte så vanligt att få syn på dem. Betydligt vanligare är att man hör dem på vårvintern när hanarna hävdar sitt revir.

Pärluggla vid sit bo.
Bildtext En pärluggla som Magnus Östman fångade på bild för över 30 år sedan. (arkivbild).
Bild: Magnus Östman

Det är lite för glest mellan granarna och björkarna i blandskogen. Dagens ekonomiskogar är inte miljöer som pärlugglan trivs i.

- Den här skogen skulle eventuellt duga som en hemskog, om här finns äldre träd som en hackspett har hackat ut bohål i och som pärlugglan sen kan ta över.

Efter några svep med fågelkikaren hittar Magnus Östman ett tänkbart bohål, rätt högt uppe i en asp. Han knackar på stammen, men ingen uggla tycks vara hemma.

- Här i Nyland börjar det bli ont om orörd skog. Utvecklingen går allt mer mot ensidiga skogsbestånd där ett trädslag dominerar. Pärlugglan är en trängd art i våra skogar.

Fågelbo i skogen.
Bildtext Här kunde det bo en pärluggla.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Han välkomnar den pågående insamlingen.

- Det är ett lovvärt initiativ eftersom det börjar bli bråttom att freda de sista spillrorna av naturskog, särskilt i Nyland.

Pärlugglan är inte den enda fågelarten som saknar orörd skog. Östman nämner sparvugglan, den minsta av alla ugglor, hackspettar, mindre flugsnapparen och tjädern.

Det är Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening som samlar in pengar för att köpa skog åt pärlugglan.

- Vi söker efter en tät, gammal, orörd granskog, som gärna får finnas nära andra skyddade skogsområden, säger Jyrki Ikonen, ordförande för föreningen.

Snårig skog.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Avsikten är att betala skogsägaren marknadspris för området.

- Vår insamling kommer nog att pågå minst några år. Vi behöver få in 10 000-tals euro.

Insamlingen sker i samarbete med Stiftelsen för naturarvet. Tidigare har föreningens och stiftelsens samarbete lett till resultat i Tomteskogen i Drägsby.

Diskussion om artikeln