Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Undvik att köra i Lovisas Neristan

Från 2016
Uppdaterad 23.12.2016 11:16.
Varning för vägarbete.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Kör inte i Neristan i onödan, vädjar staden till Lovisabilisterna. Strandvägen är delvis avstängd medan väg- och rörarbeten pågår.

Den rekommenderade omfartsvägen går via Västra Åsvägen.

- Det lönar sig att beakta reparationen av Strandvägen även i jultrafiken. Körning till fastigheterna är ändå tillåten, påminner Markus Lindroos, chef för samhällsteknik.

Iståndsättningen av vattenförsörjningen och gatuområdet på Strandvägen i Lovisa framskrider enligt tidtabell. Arbetena med att förnya vattenförsörjningen görs till stor del klara innan årsskiftet.

Undantaget är ett nytt pumpverk för regnvatten som installeras senare i korsningen av Strandvägen och Båtsmansgränd.

Tillfällig belysning på strandvallen i början av året

Gångvägen på Strandvägens skyddsvall används fortfarande av fotgängare, men just nu fungerar belysningen inte. Förbättring utlovas ändå i början av nästa år.

- Vi installerar temporär belysning på strandvallen i början av året. På våren höjs strandvallen även med cirka tjugo centimeter med massa som grävts upp under gatuarbetet och som tillfälligt lagrats på området, säger Lindroos.

Den pågående gatuentreprenaden blir färdig under våren 2017.

Strandvägen i Lovisa
Bildtext Pilträden på Strandvägen kommer att fällas.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Avsnittet mellan Tullbron och Skepparegatan på södra delen av Strandvägen konkurrensutsätts som entreprenad i januari, och planeras bli färdig under maj–juni.

Strandvägens utseende ändras från tidigare på så sätt att körbanan kommer att avgränsas av en trottoarkant och det kommer att placeras parkeringsfickor längs vägen. Gatan asfalteras och trottoarkanten byggs under maj–juni.

Träd kan planteras längs med vägen under hösten.

Diskussion om artikeln