Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Optimism i Borgå och Lovisa om valfrihet inom vården

Från 2016
borgå läkarcentral
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Om drygt två år ska finländarna få välja tjänsteleverantör inom social- och hälsovården. De privata läkarcentralerna i Östnyland välkomnar reformen.

Målet med reformen är att de offentliga aktörerna, de privata bolagen och tredje sektorn ska ha jämlika möjligheter att erbjuda social- och hälsovårdstjänster.

Valfriheten är en fin julklapp till finländarna, har ju inrikesminister Paula Risikko konstaterat. Är det en fin julklapp också för de privata hälsovårdsbolagen?

- Det är nog svårt i dagsläget att uttala sig om, men nog är ju reformen något som vi inom läkarcentralbusinessen hela tiden har försökt tala för, det vill säga att det ska finnas en möjlighet också för mindre företag att vara med på ett hörn i social- och hälsovårdsreformen, säger verkställande direktör Carola Valkama vid Borgå läkarcentral.

Läkare för anteckningar
Bild: Unsplash, Wesley Wilson

Mycket ännu öppet

Valfriheten inom vården kommer att införas gradvis år 2019. Då tar landskapen över ansvaret för social- och hälsovården av kommunerna.

I det första skedet ska vårdvalet omfatta tjänster inom primärvården, men senare ska också mera avancerade tjänster inkluderas i det fria vårdvalet.

- Att också specialistvården kommer att ingå i det fria vårdavtalet och inte enbart grundvården, tycker jag och säkert många med mig inom de privata läkarcentralerna att är en bra sak, säger Valkama.

Vad kommer reformen att innebära rent konkret för de privata läkarcentralerna. Blir det mera tungrott, mera byråkrati?

- Det är mycket som är öppet. Vi vet till exempel inte hur ersättningsproceduren kommer att fungera. En annan öppen fråga är ansvarsfrågan. Vilket ansvar har landskapen och vad innebär det att läkarcentralerna ska ha totalansvaret för klienterna, funderar Valkama.

Bild: Yle/Martti Juntunen

Väljer sina kunder

Det positiva med den framtida valfriheten inom vården, är att det kommer att finnas en större möjlighet för kunden att bestämma var man söker läkarvård. Vilka är då riskerna att producenterna börjar se till lönsamheten och därmed väljer sina kunder?

- Risken finns nog, men frågan hur starkt landskapen kommer att syna den privata sektorn är ju ännu öppen. Det bör nog ligga på landskapens ansvar att se till att det inte är producenterna som börjar välja sina kunder, utan tvärtom säger Valkama.

Även om många frågor ännu är obesvarade, är läkarcentralerna försiktigt positiva till valfrihet inom vården.

- Absolut är vi positivt inställda. Jag tycker att det är viktigt med valfrihet och det beslut som togs av regerignen nu om riktlinjerna, ger kunderna en ännu större valfrihet än vad de tidigare diskussionerna gav vid handen, säger Valkama.

Skylt med texten "Hälsocentralen"
Bildtext (Arkivbild)
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Liten förändring i Lovisa

Försiktigt positiv är också ledande läkare Janne Lepola, en av delägarna i Lovisa läkarstation Ergo.

- Jag har inte satt mig så väldigt mycket in i frågan, men nog är det säkert en bra sak. De facto kommer inte så väldigt mycket att förändras hos oss, eftersom vår hörnsten är företagshälsovård, säger Lepola.

Hälsovården i Lovisa sköts av stadens hälsocentral och av läkarstationen Ergo. Lepola antar att inte mycket kommer att förändras då det gäller kundströmmarna.

- Om 3 000 nya kunder plötsligt skulle välja oss istället för stadens hälsovård, så skulle vi ju gå helt i lås. Vi kommer förstås att förbereda oss, men någon större dramatik ser jag nog inte i reformen, säger Lepola.

Lepola menar att förändringen kommer att bli mera dramatisk för stadens hälsocentral.

- Om jag har förstått rätt, måste staden bolagisera sin sjukvård och de bör också prissätta alla tjänster, vilket är ett stort projekt. Allt detta har vi ju redan, men vi förbereder oss och så får vi se vad reformen för med sig när den väl är här, säger Lepola.

Diskussion om artikeln