Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Krisarbetare: Är unga förberedda på att misslyckas?

Från 2017
Två händer som hålls upp med texten "be unique" och "you're beautiful" skrivna på handflatorna.
Bildtext Är unga för känsliga för att misslyckas?
Bild: Yle/Ilon Adlercreutz

Prestationsångest är den största orsaken till att unga, särskilt kvinnor, söker hjälp vid Helsingfors Missions krisjour. Det visar en färsk enkätundersökning. Unga har sociala nätverk men ingen att tala med. De pressar sig hårt före de söker hjälp.

Prestationsångest, ensamhet, frågor om parförhållande och relationen till föräldrarna. Det är de främsta orsakerna till att unga söker hjälp vid den svenskspråkiga och finskspråkiga krisjouren vid Helsingfors Mission.

Det visar en enkätundersökning som Anna Högström har gjort som en del av sina studier i socialt arbete.

- Jag blev överraskad av att de sociala nätverken verkar vara ganska bra, ungdomarna upplever att de har familj och vänner, men samtidigt uppger de att de känner sig ensamma, säger Högström som också jobbar för Helsingfors Mission.

Den svenskspråkiga krisjouren hjälper kring 150 unga per år och alla som behöver hjälp har hittills fått det här. I snitt träffas en klient och en krisarbetare 6-7 gånger.

Mest kanske det är självkänslan, från hur man ser ut och hur social man är och sånt.

Tova, 24, studerande

Enligt enkäten söker sig de flesta till krisjouren på grund av prestationsångest och stress.

Studerandena Tova (24) och Elina (21) är inte klienter vid krisjouren, men känner igen de höga kraven många unga - särskilt kvinnor - ställer på sig själva. Båda har sökt hjälp någon enstaka gång, men har för det mesta kunnat hantera stressen själva.

Tova säger att prestationsångesten varierar, ibland är allt bra, andra gånger kan den komma "jättehårt på".

- Det handlar just om att man vill visa att man kan göra bra ifrån sig och bevisa att man till och med är jättebra, säger Tova.

En fotboll.
Bildtext För Tova gäller de hårda kraven också under fotbollsträningar.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

För Tovas del handlar det om allt från studier till hur hon klarar sig under fotbollsträningar.

- Mest kanske det är självkänslan, från hur man ser ut och hur social man är och sånt, säger Tova.

Elina säger att det för henne främst handlar om studieprestationer. Det är viktigt med bra vitsord.

- Jag har alltid ställt höga krav på mig. Jag vet inte varför, säger Elina.

Jag gissar att sociala medier kan spela en roll, när unga dagligen jämför sig med andra.

Anna Högström, Helsingfors Mission

I sin enkät har inte Anna Högström frågat om orsakerna till prestationsångest.

- Jag kan bara spekulera. En faktor kan vara situationen på arbetsmarknaden, en annan utbildningssystemet som kräver aktiva val i tidig ålder. Sociala medier kan också spela en roll, när unga dagligen jämför sig med andra, säger Högström.

Rödmålade läppar.
Bildtext Ångest av andras vackra bilder?
Bild: YLE / Glowimages

De flesta av klienterna som besökte jouren i november svarade på Högströms enkät. Det betyder ändå inte att unga gärna delar med sig sina berättelser, säger krisarbetaren Jonna Winberg vid Krisjouren.

- Många väntar länge med att säga att det är tungt. De pressar sig hårt och går det så illa att de faller ut ur systemet, studierna eller jobbet, upplever de starkt ett misslyckande.

Winberg undrar om unga idag alls är förberedda på att misslyckas.

- De säger till mig att det aldrig tidigare har hänt, säger Winberg.

Anonymitet ett krav

På Krisjouren kan man boka in ett individuellt möte på förhand eller besöka jouren. Det räcker med att ge sitt förnamn. Det är avgörande för många.

- Många unga är måna om att skydda sin identitet. De är rädda för att deras namn skrivs in i något register, till exempel skolans elektroniska system, säger Winberg.

Nu skulle jag säkert söka hjälp.

Erik, 24, studerande

Studerande Erik (24) upplevde stor press just över val av studieinriktning för ungefär fem år sedan. Han säger att han antagligen nu skulle söka hjälp, men ville inte göra det då i den åldern.

- Jag kände mycket press från kompisarna som hade slutat sina studier, från min familj över att inleda studier och slutföra dem. Men jag ville inte studera något som jag inte var intresserad av, säger Erik.

Diskussion om artikeln