Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt färre grafiska produkter trycks i Finland

Från 2016
Kataloger trycks på Painoyhtymä
Bild: Yle/Charlotte Vainio

De senaste åren har tryckerierna i Finland kämpat i motvind på grund av att efterfrågan på tryckprodukter som dagstidningar, telefonkataloger och direktreklam minskat i och med digitaliseringen. Men förutom detta så går även allt fler tryckuppdrag till tryckerier i de baltiska länderna och Polen.

Lasse Krogell, chef för branschorganisationen Grafisk Industri r.f., säger att digitaliseringen är den största orsaken till den grafiska branschens nedgång, men att utlokaliseringen av produktionen är en bidragande faktor.

Enligt Krogell är det speciellt inom exporten av grafiska produkter som det märks av och berättar att den minskat från 300 till 100 miljoner på cirka 15 år.

- Exporten från Finland har minskat radikalt och det beror till stor del på konkurrensen, speciellt från Polen. Polen exporterar mycket till Ryssland som tidigare var ett stort exportland för oss, säger Krogell.

Låga priser lockar

Det är fram för allt de prisnivån som är avgörande för att många väljer baltiska och polska tryckerier. Jan Österberg, vd för Korsholms Tryckeri, har märkt av den ökande konkurrensen och säger att det är de låga lönerna i Baltikum och Polen som gör att tryckerierna där kan hålla nere priserna.

- Vi har ju en lönenivå som inte de baltiska staterna har. Halva priset av ett jobb kan bestå av själva arbetet och om vi har fem gånger dyrare arbetskraft så kan vi ju inte konkurrera, utan då görs det där är billigare arbetskraft, säger Österberg.

Krogell säger att man bör förbättra konkurrenskraften i Finland, även om det inte alltid är så enkelt.

- Det är klart att lönenivån kommer att stiga och stiger kraftigt, speciellt i Estland, så på det sättet förbättras vår situation hela tiden i förhållande till dem. Men vi måste också själva, tryckerierna och branschen, göra mycket för att få bättre effektivitet och kostnadskonkurrenskraft.

"Viktigt att offentliga sektorn tänker på helheten"

Enligt Sture Udd, vd på Vasaföretaget UPC Print, så är det inte bara exporten som lider utan att man även lokalt, inom både den privata och offentliga sektorn, allt mer beställer från utländska tryckerier.

- Bland lokala aktörer, som lika gärna kunde ha tryckt det lokalt, så skulle jag säga att vi talar om 10-20 % som redan nu har försvunnit till i det här fallet främst Baltikum, berättar Udd.

Udd säger att man inom den offentliga sektorn borde tänka mer på helheten när man beställer sina produkter.

- Man ska inte försvara de finska tryckerierna bara för deras skull utan också med tanke på totalekonomin.

Sture Udd, företagare i Vasa.
Bildtext Sture Udd.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Österberg håller med Udd och säger att stat och kommun borde börja fundera varifrån de beställer sina grafiska produkter. Han menar att det som kommunen sparar i produktionskostnader, så går de miste om i skatteintäkter när arbetet inte utförs i egen kommun eller land.

- De borde ju kunna räkna hela vägen och inte bara på det offererade priset. Vi skattar ju allting här i kommunen där vi verkar, säger Österberg.

Österbottniska tryckerier hoppfulla

Trots de dystra utsikterna så är både Udd och Österberg hoppfulla och satsar på sina tryckerier och utvidgar med företagsköp och nya kontrakt.

- Österbottningarna är envisa och vrånga, skrattar Udd och tillägger - det finns ju ingen bransch här i världen där det inte finns möjligheter.

De tror båda att förnyelse och förmågan att tänka långsiktigt är viktigt för att klara sig i den grafiska branschen.

Diskussion om artikeln