Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens handelskammare: Utbildningsreformen sätter press på företagen

Från 2016
Johannes Gröndahl och Minela Vajzovic i Yrkesakademins kök.
Bildtext Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare är oroad över att företagens arbetsbörda ökar och läroavtalsubildningens kvalitet försämras. Arkivbild från Yrkesakademin i Österbottens utbildningskök.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Reformen av andra stadiets utbildning är en utmaning för såväl arbetsplatserna som för skolorna. Dessutom kan kvaliteten på läroavtalsutbildningen lida. Det skriver direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare i ett ställningstagande.

I reformen betonas att den kompetens man lär sig i skolan ska motsvara den kompetens som krävs på arbetsplatsen. Det innebär att praktikperioderna ökar och det leder i sin tur till att arbetsmängden ökar för företagen.

- Företagens arbetsbörda ökar då de exempelvis ska handleda studerandena, bedöma arbetsprestationen och vara i kontakt med utbildaren. I beredningen av reformen har man inte gjort en tillräcklig utredning över arbetsplatsernas beredskap då det gäller ökat lärande i arbete, skriver Erkkilä.

Utmaningen ligger i praktikperioderna

Det utbildningsavtal som görs upp mellan skolan och arbetsplatsen förbinder arbetsplatsen till ett målinriktat lärande under handledning.

- Skolorna har rätt, men också en skyldighet, att ansvara för yrkesutbildningen, och ansvaret bör inte i för hög grad flyttas över på arbetlivet. I fortsättningen ska man se till att det ordnas utbildning på arbetsplatserna gällande hur man handleder studeranden och hur man bedömer yrkesskickligheten. Dessutom ska målsättningarna för och innehållet i läroplanerna finnas till förfogande, skriver Erkkilä.

Därför anser Erkkilä att terminerna måste vara välplanerade för att företagen dels ska kunna erbjuda fler möjligheter än tidigare till lärande i arbetet och dels kunna delta i bedömningen av yrkesproven.

- Ur arbetslivets synvinkel försvåras planeringen på grund av individualiseringen och möjligheten till fortlöpande ansökan om studieplats. Det här problemet måste skolorna och arbetsplatserna lösa gemensamt.

Samtidigt ändå en välkommen reform

Samtidigt som Erkkilä säger att det är en utmaning säger hon att det ur arbetsplatsernas synvinkel rör sig om en välkommen reform. Det eftersom reformen förtydligar yrkesutbildningshelheten och samlar de olika utbildningsformerna.

Målsättningen för reformen att är att yrkesutbildningen ska motsvara den kompetens som krävs i arbetslivet. Det innebär att förutom studeranden uppfattas också arbetsplatserna framöver som yrkesutbildningens kunder.

- Det här innebär en stor förändring i skolornas verksamhetskultur och för lärarnas del en rollförändring från lärare till coach, skriver Paula Erkkilä.

Hot mot läroavtalsutbildning

Att lära sig ett yrke genom läroavtal påverkas också av reformen av andra stadiets utbildning. Läroavtalsutbildningen flyttar över till yrkesskolorna. Men skolorna får endast ordna läroavtalsutbildning inom de egna examinaområden, något som oroar Erkkilä.

- En begränsning av tillståndet att ordna utbildning till enbart skolans egna examina försvårar läroavtalsutbildningen och företagens möjligheter att dra nytta av det. Dessutom inskränker det på elevernas valmöjligheter.

Enligt Erkkilä köper utbildarna 60 procent av de examina som genomförs via läroavtal av andra skolor. Hon och Österbottens handelskammare anser att läroavtalsutbildningen också i framtiden måste kunna gå att ordna i samarbete med andra utbildare för att kunna bredda utbudet.

- Yrkesutbildningens uppgift är att svara på arbetslivets kompetensbehov som ändras snabbt. Det här ärmycket viktigt även i fortsättningen eftersom en tredjedel av företagen på Österbottens handelskammares område för tillfället har svårigheter att hitta passande arbetskraft för sina behov.

Avslutningsvis påpekar direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare att internationellt sett är kvalitativt arbete Finlands trumfkort för konkurrenskraften. Därför anser hon att vi även framöver måste se till att kvaliteten på utbildningen är i världsklass.

- Regionens yrkesutbildare är erkända för att vara bland de bästa i Finland och till och med i Europa. Det är vår gemensamma målsättning att även efter yrkesutbildningsreformen tillhöra toppskiktet.