Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagshälsan står sig stark: "Den enda form av primärvård som funkar"

Från 2017
Uppdaterad 02.01.2017 10:54.
Bild på patient och läkare
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Företagshälsovården kommer att spela en viktig roll också i fortsättningen. Trots att hela havet stormar inom social- och hälsovården undviker regeringen att göra drastiska förändringar i företagshälsan.

Medicinalrådet Kristiina Mukala vid Social- och hälsovårdsministeriet berättar att man inte vill tumma på ett system som erbjuder hälsovårdstjänster åt närmare två miljoner finländare.

- Kostnaden för företagshälsan uppgår till cirka 800 miljoner euro per år. Det här är ungefär fyra procent av statens årliga hälsovårdsutgifter.

Enligt Mukala har systemet med företagshälsovård visat sig vara både effektivt och billigt. Med en förhållandevis liten insats når man ut till nästan 90 procent av löntagarna:

- Företagshälsovården har också en unik kontakt till arbetsplatserna. Inom den offentliga hälsovården har man inte lika goda förutsättningar att åtgärda problem som uppstår på arbetsplatsen, sammanfattar Mukala.

Statistik över personer som omfattas av hälsovård
statistik över företagshälsovårdens kostnader mellan 1965 och 2014
Bild: FPA
FPA-statistik över företagshälsovård
Bild: FPA

Företagshälsovården blivit allt viktigare

Om man skulle beskriva primärvården i Finland med en mening så kunde man säga att den vilar på två ben: Dels har vi den offentliga vården som är tillgänglig för alla och dels har vi företagshälsovården som erbjuder tjänster åt närmare två miljoner arbetstagare.

Med åren har företagshälsovården vuxit sig allt starkare, samtidigt som den övriga primärvården dragits med problem, berättar direktör Jorma Mäkitalo vid Arbetshälsoinstitutet:

- Den har blivit jätteviktig. För dem som arbetar har företagshälsovården blivit den enda formen av primärvård som funkar. Det går inte att dra ned den före vi gör själva reformen.

För dem som arbetar har företagshälsovården blivit den enda formen av primärhälsovård som funkar

Svårigheterna med att få tid hos en läkare har varit en bidragande orsak till att företagshälsan efterhand blivit en allt viktigare del av det finländska hälsovårdssystemet. Företagshälsan har kommit att förknippas med kvalitativ vård och korta köer. Därför det också svårt för regeringen att tumma på reglerna för företagshälsan, konstaterar Mäkitalo:

- Jag har förstått att regeringen vill hålla kvar företagshälsovården i sin nuvarande form, sedan kommer regeringen att göra en massiv reform till alla delar av hälsovården och hitta en balans genom detta.

Bild på Jorma Mäkitalo vid Arbetshälsoinstitutet
Bildtext Företagshälsovårdens betydelse har ökat, berättar Jorma Mäkitalo.
Bild: Yle

Risk för att ojämlikheten består

Enligt professorn i socialpolitik Heikki Hiilamo är det förståeligt att man tillsvidare vill bevara företagshälsovården i sin nuvarande form. Samtidigt är det inte oproblematiskt att företagshälsovården lämnas utanför, påpekar han:

- I och för sig fungerar systemet ganska bra. Klienterna, alltså arbetstagarna, är mycket nöjda eftersom det är lättare att komma till läkare. Men om man tittar på hela systemet så är ett av de grundläggande målen med social- hälsovårdsreformen varit att integrera olika tjänster. Företagshälsovården är inte så väl integrerat med andra system och det är ett stort problem.

Företagshälsovården är inte så väl integrerat med andra system och det är ett stort problem.

Ett av de främsta målen med vårdreformen har varit att minska på ojämlikheten i systemet, konstaterar Hiilamo. I dagens läge gynnar systemet dem som har en stark position i samhället på bekostnad av dem som har det sämre, menar han.

- Systemet är mycket ojämlikt. De som har den bästa positionen i samhället, det vill säga de som är anställda, har mycket lätt att få kontakt med primärhälsovården. Det finns inga köer och det kostar inget för dem. De som är arbetslösa eller utanför arbetskraften har en mycket sämre situation. Det gäller också pensionärer.

Enligt Hiilamo har företagshälsovården varit framgångsrik med att rekrytera läkare, vilket ytterligare ökat på klyftan mellan den offentliga primärvården och företagshälsovården:

- I vissa områden finns det brist på läkare på hälsovårdscentraler. Det här beror på att företagen lockat läkarna till sig.

Forskningsprofessor Heikki Hiilamo, FPA
Bildtext Det nuvarande systemet är inte rättvist, anser Heikki Hiilamo.
Bild: Yle / Antti Lempiäinen

Förebyggande roll i framtiden

Som det ser ut nu kommer alltså företagshälsovården att stå sig i den kommande reformen. På lång sikt är målet att sjukvården ska skötas inom ramen för de valfria social- och hälsovårdstjänsterna, medan företagshälsan skulle fokusera på preventivt arbete.

Det här förutsätter ändå att vårdreformen infriar förväntningarna, konstaterar Jorma Mäkitalo:

- Om reformen lyckas så kommer företagshälsovården att få en mer förebyggande roll. Man kommer att fokusera på att stöda arbetsförmågan.

Om reformen lyckas så kommer företagshälsovården att få en mer förebyggande roll.

Vid ministeriet hoppas medicinalrådet Kristiina Mukala likaledes på en bättre arbetsfördelning mellan primärvården och företagshälsovården i framtiden:

- Man kunde man fördjupa samarbetet mellan företagshälsan och primärvården till exempel då det gäller sjukfrånvaron, nedsatt arbetsförmåga eller anpassandet av arbetsuppgifter enligt arbetsförmågan. Här har vi som jobbar i hälsovården mycket att förbättra med tanke på att fördjupa samarbetet.

Företagshälsovården i ett nötskal

  • Syftet med företagshälsovården är att utveckla de anställdas hälsa och arbetsförhållanden och främja arbetsförmågan under hela arbetskarriären
  • Arbetsgivaren är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för arbetstagare som har ett arbetsavtal eller tjänsteförhållande
  • Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjukvård på allmänläkarnivå. Detta är frivilligt för arbetsgivaren.
  • 86,9 % av löntagarna har tillgång till företagshälsovård(2014)
  • Folkpensionsanstalten betalar ersättning till arbetsgivare för skäliga kostnader för annordnandet av företagshälsovård
  • De godkända kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av arbetsgivare till 778 miljoner euro (2014)
  • År 2014 betalade FPA 336 miljoner i ersättningar till arbetsgivarna för företagshälsovården
  • De genomsnittliga kostnaden per arbetstagare som omfattas av företagshälsovården är 425 euro (2014)

Källa: FPA

Diskussion om artikeln