Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Barnmorskor får inte ersättning för dålig inomhusluft på MÖCS

Från 2016
Uppdaterad 28.12.2016 11:56.
Sjukskötare
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

Samkommunen för specialsjukvården i Mellersta Österbotten handlade inte fel i det så kallade mögelfallet som uppdagades 2008 när barnmorskor blev sjuka på förlossningsavdelningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS). Högsta domstolen (HD) har hävt Vasa hovrätts dom.

Tre barnmorskor och en arkivarbetare blev sjuka på grund av problem med inomhusluften på förlossningsavdelningen. De fyra tog saken till rätten och krävde ersättning. Mellersta Österbottens tingsrätt gav inte de fyra anställda rätt men det gjorde däremot Vasa hovrätt.

Vasa hovrätt ansåg att samkommunen försummat sina skyldigheter vid utredning och åtgärdande av fukt- och mögelskador i sjukhuset. Domstolen dömde samkommunen att betala ersättningar till de barnmorskor som blivit sjuka på grund av problemen.

Samkommunen vände sig till Högsta domstolen (HD) 2014 och nu har domen i HD fallit. HD häver Vasa hovrätts dom. HD anser att samkommunen visat att man inte kände till och inte heller kunde förutse de brister och fuktskador som fanns på förlossningsavdelningen innan barnmorskorna blev sjuka.

Vasa hovrätt dömde samkommunen att ersätta de barnmorskor som blivit sjuka som en följd av inomhusluften. HD häver nu det. Men samkommunen måste fortfarande stå för sina egna rättegångskostnader.

De fyra före detta anställda ansåg att de blivit arbetsoförmögna på grund av de förhållanden som rått på arbetsplatsen, på förlossningsavdelningen och i ett arkiv.

I båda fallen handlade det om fuktskador på byggnaden, antingen via grunden och den höga grundvattennivån, eller via läckande tak som i sin tur lett till mögelproblemen. Mögelproblemet ledde i sin tur till bland annat astmatiska symptom hos de anställda.