Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA-stiftelsen valde nya medlemmar till delegationen och styrelsen

Från 2016
Christoffer Taxell håller tal vid Norrströmsbrons 30-årsjubileum 2016.
Bildtext Minister Christoffer Taxell återvaldes till delegationens ordförande.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 14 december 2016 valdes nya medlemmar i delegationen för perioden 1.1.2017–31.12.2021. Nya är teknologiedirektör, FD Heidi Fagerholm, bosatt i Kyrkslätt, VD, DI Leif Frilund, bosatt i Esbo och skattmästare, EM Lasse Svens, bosatt i Åbo.

Enligt ett pressmeddelande från SÅA återvaldes minister Christoffer Taxell till delegationens ordförande och regeringsrådet Paulina Tallroth till dess viceordförande för år 2017.

EM Ebba Dåhli valdes till ny medlem i styrelsen för perioden 1.1.2017–31.12.2019 och DE Johan Kronberg återvaldes till medlem i styrelsen för samma period. Övriga styrelsemedlemmar är kommerserådet Peter Boström, EM, företagaren Timo Ketonen, advokat, JD Gisela Knuts, Senior Advisor Jan Lång och riksdagsledamot, PM Stefan Wallin.

Delegationens ordförande minister Christoffer Taxell tackade avgående delegationsmedlemmarna Martin Granholm, Pekka Kuusniemi, Kjell Sundström och Georg Henrik Wrede för värdefulla insatser i stiftelsens delegation. Ett speciellt tack riktades till kommerserådet Martin Granholm för mångårigt engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi till fromma.

Diskussion om artikeln