Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ännu hinner du vaccinera dig mot influensan

Från 2016
vaccin
Bildtext Årets vaccin har haft måttlig effekt, drygt 50 procent. Det betyder att fler än varannan som har tagit vaccinet har klarat sig undan influensan.
Bild: EPA

Influensaepidemin har i år nått toppen tidigare, och epidemin pågår som bäst på olika håll i landet. Enligt THL lönar det sig ändå att ta vaccinet.

Hanna Nohynek som är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att vaccinet innehåller olika virustyper, och även om man inte hinner skydda sig mot den som pågår just nu hinner man skydda sig mot dem som kommer senare.

– Det virus som nu cirkulerar är av typen A-virus och det finns också andra virus som cirkulerar, B-virus kommer ofta senare och toppen brukar vara på vårvintern, säger Nohynek.

Efter att man tagit vaccinet tar det ungefär två veckor att utveckla skyddet mot influensan.

Enligt Nohynek är det särskilt bra för dem som tillhör riskgrupperna att vaccinera sig, men alla som bryr sig om sin hälsa har nytta av vaccinet.

– Influensan är ingen vanlig förkylning, utan en mycket allvarlig och otrevlig sjukdom som varar i 1–2 veckor och det kan ta lång tid att återhämta sig från sjukdomen.

Efter influensan kan man också få följdsjukdomar som lunginflammation, som också är besvärliga för människor som annars har god hälsa.

THL har vaccin på lager

Det har rapporterats om att influensavaccinet har tagit slut på olika håll i Finland. Hanna Nohynek säger ändå att THL fick in mer vaccin strax innan jul och har drygt 70 000 vaccindoser i lager just nu.

Dessutom finns det också mycket nässprayvaccin som används för barn kvar. Nässprayvaccinet sprayas i barnets näsborrar och ursprungligen hade THL avsett vaccinet bara för 2-åringar, men eftersom det har funnits så mycket av vaccinet har man nu gett det också åt äldre barn.

Sprayvaccinet är också mer omfattande än det vaccin som ges med spruta, det innehåller fyra virus då vaccinet som ges med spruta innehåller tre virus.

Årets vaccin måttlig effekt

Årets vaccin har haft måttlig effekt, drygt 50 procent. Det betyder att fler än varannan som har tagit vaccinet har klarat sig undan influensan.

Man kan alltså få influensan trots att man har tagit vaccinet, det skyddar bara delvis mot influensan. Enligt Nohynek får man ändå oftast lindrigare symtom om man insjuknar trots att man har tagit vaccinet.

– De här vaccinerna är inte världens bästa, men de är ändå de enda vi har medan vi väntar på att bättre vacciner ska utvecklas.

Enligt Nohynek följer THL varje vecka med hur influensan utvecklas med hjälp av vaccinationsregistret och registret över smittsamma sjukdomar. Med hjälp av registren kan man se om effekten blir bättre eller om den stannar vid måttlig.

Det slutliga resultatet av hur effektivt vaccinet ser man först senare i vår när man vet hurdan epidemin har varit.

Tidigare epidemi i år

I år har influensaepidemin nått toppen 2–3 veckor tidigare än vanligt. Nohynek kan inte förklara vad det beror på.

– Om vi visste det skulle vi nog kunna skydda oss bättre mot den. Influensan förändras hela tiden, och när den har förändrats mycket hittar den människor som inte har skydd mot influensan och kan sedan sprida sig snabbare.

Om man blir smittad av influensan innan det har gått tillräckligt lång tid efter att man tagit vaccinet så har man inte ännu hunnit utveckla ett skydd mot influensan.

– En del har säkert insjuknat på grund av att de inte har hunnit få vaccinet, eller att de har fått det för kort tid innan de fick smittan.

Diskussion om artikeln