Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Forskning: Kvinnliga läkares patienter löper mindre risk att dö i förtid

Från 2016
Uppdaterad 29.12.2016 08:07.
En kvinnlig läkare i en sjukhuskorridor.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012

En färsk amerikansk forskning visar att patienter som vårdas av kvinnliga läkare löper mindre risk att dö i förtid. Patienterna återvänder också mer sällan för sjukhusvård.

I studien undersökte forskarna 1,5 miljoner Medicarepatienters uppgifter. Medicare är den amerikanska offentliga sektorns socialförsäkringsprogram. Till det hör bland annat alla över 65-åringar. I studien ingick 900 000 kvinnliga och 600 000 manliga patienter.

Det visade sig att risken att dö i förtid var fyra procent lägre för patienter som vårdas av kvinnliga läkare. Sannolikheten att kvinnliga läkares patienter återvänder till sjukhuset inom 30 dagar är å sin sida fem procent mindre.

- Det verkar som att läkarens kön spelar stor roll då det är frågan om de allra sjukaste patienterna, säger forskningsledare Yusuke Tsugawa Harvard-universitetet.

Forskarna uppskattar att det skulle ske 32 000 dödsfall färre per år ifall alla läkare skulle nå samma nivå som de bästa kvinnliga läkarna.

"Kvinnliga läkare följer vårdinstruktioner bättre"

Skillnaden mellan manliga och kvinnliga läkare bibehölls då man jämförde endast läkare som arbetar vid sjukhus eller eliminerade andra faktorer, som antagandet att kvinnliga läkare oftare skulle vårda friska patienter.

Enligt forskningsteamet kan skillnaden bero på att kvinnliga läkare gör saker annorlunda än manliga. Exakt vad det är frågan om vet man inte ännu.

I tidigare amerikanska forskningar har det ändå visat sig att kvinnliga läkare är bättre på att följa de gällande vårdinstruktionerna än manliga läkare. De har också visat sig vara bättre på att kommunicera med patienten.

Gäller inte nödvändigtvis i Finland

Överläkare Matti Mäkelä på Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att den amerikanska studien är väl genomförd, men att man inte kan dra slutsatsen att det skulle gälla i Finland. Här har man inte forskat i saken.

Matti Mäkelä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.
Bildtext Överläkare Matti Mäkelä vid THL.

Mäkelä understryker att även om skillnaden i dödlighet är flera procent är effekten inte så stor då man ser på hela skaran patienter.

- Om 200 personer åker in på sjukhus och 20 av dem dör är det bara frågan om en död patient mer ifall den vårdande läkaren är en man, säger Mäkelä.

Han säger ändå att det är en tydlig, statistiskt signifikant, skillnad. Precis som de amerikanska forskarna tror Mäkelä att skillnaden i dödlighet kan bero på att kvinnliga läkare är mer empatiska och följer vårdinstruktioner bättre.

- Kanske de är bättre på att följa den amerikanska versionen av God medicinsk praxis, säger Mäkelä.

Mäkelä säger att det inte är omöjligt att resultaten skulle stämma också i Finland, men att situationen här är annorlunda.

- I Finland följer också manliga läkare vårdinstruktionerna väldigt noggrant, säger Mäkelä.

Diskussion om artikeln