Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad förnyar tidsbeställningen till hälsostationerna

Från 2016
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Bild: All Over Press

Från och med den 2 januari slås hälsostationernas icke-brådskande tidsbeställningar samman. Då betjänas alla Borgåbor på samma telefonnummer.

När man blir sjuk ringer man hälsovårdscentralens centraliserade tidsbeställning på numret 019 520 4351.

Där svarar en professionell anställd inom hälso- och sjukvården, som sedan hänvisar patienten till rätt vårdenhet och ger anvisningar om egenvård.

I fortsättningen kan man få en icke-brådskande mottagningstid, som årskontroller, hos vilken hälsovårdscentralläkare som helst och på vilken hälsostation som helst i Borgå.

Ärenden som kräver akut vård, till exempel akuta inflammationer eller olyckor, sköts på hälsostationen i Näse.

Så här betjänar hälsovårdscentralen

  • Ett servicenummer, 019 520 4351, med centraliserad tidsbeställning
  • Brådskande mottagningar (akuta ärenden) på verksamhetsstället i Näse (Askolins väg 1)
  • Icke-brådskande tidsbeställningsmottagning på Näse (Askolins väg 1) eller Biskopsgatans (Biskopsgatan 22) verksamhetsställe

Borgå stad frångår dessutom benämningarna Östra och Västra hälsostationen. I stället talar man om verksamhetsställena på Biskopsgatan och i Näse.

Sammanslagningen av hälsostationerna är ett steg då Borgå förnyar hälsovårdscentralens tjänster.

En hälsovårdscentral som betjänar alla Borgåbor gör servicen mer jämlik och gör det lättare att få vård, enligt ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln