Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sköt dig i trafiken och få billigare försäkring – tack vare ny trafikförsäkringslag

Från 2016
Uppdaterad 01.01.2017 14:36.
Trafik på Backasgatan i Helsingfors.
Bild: Yle/Petter West

Den nya trafikförsäkringslagen som träder i kraft 1 januari 2017 kan innebära ljusare tider för bilister. Försäkringsbolagen kan framöver använda sig av bilistens försäkrings- och olyckshistoria mer flexibelt. De kan också belöna bilister med billigare försäkringar, men det gäller bara dig som har skött dig i trafiken och inte orsakat olyckor.

Försäkringsbolagen kommer att kunna använda sig av information som finns hos andra bolag gällande exempelvis bilförares olyckor.

- Försäkringsbolagen kan använda körkortsinformation och om det är en ung bilist kan de titta på hans tidigare körerfarenhet med andra fordon. All den här informationen kan försäkringsbolagen sedan använda i prissättningen av försäkringen, förklarar Janne Jumppanen, direktör på Trafikförsäkringscentralen.

Dyrare försäkringar för en del

Försäkringsbolagen kommer att ha fler möjligheter än tidigare att räkna ut en försäkringspremie. Det lönar sig att sköta sig i trafiken eftersom en bilförares skadehistoria framöver kan beaktas för flera fordon. Då behöver skadehistorien nödvändigtvis inte börja från noll för varje nytt fordon.

Men de bilister som varit vårdslösa och orsakat olyckor kommer att få dyrare försäkringar.

Bilar i olycka på Larsmovägen
Bildtext Om du sköter dig i trafiken och slipper olyckor får du bättre villkor från försäkringsbolagen.
Bild: Yle/Marcus Lillkvist

Den skadelidande bilistens rättsskydd förbättras

Samtidigt stärks ställningen för den som råkar ut för en trafikolycka. Handläggningstiderna för skadeärenden blir kortare.

- I lagen finns tidsfrister för exempelvis hur fort skadeärenden ska behandlas på försäkringsbolagen och inom vilken tid kunden ska få minst en väl motiverad orsak till varför ersättningen dröjer, nämner Janne Jumppanen på Trafikförsäkringscentralen som några exempel.

Handläggningen av skadeansökan ska påbörjas inom sju dagar från att försäkringsbolaget mottagit ersättningsansökan. Ersättningsbeslutet ska fattas inom en månad efter det. Men om ersättningsbeslutet dröjer över en månad har den sökande rätt till dröjsmålsränta.

Skärmar fulla med bilder från trafikövervakningskameror i Åbo och längs huvudvägarna.
Bildtext Trafiksäkerheten kan bli bättre med den nya trafikförsäkringslagen.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Strängare påföljder för saknad av trafikförsäkring

Bilar utan försäkring får strängare och dyrare påföljder. Om ett fordon saknar försäkring har det framöver användningsförbud och polisen kan omedelbart beslagta registreringsskyltarna. Så den nya trafikförsäkringslagen kan kanske till och med förbättra trafiksäkerheten. På trafikförsäkringscentralen hoppas man att den nya lagen för med sig färre oförsäkrade fordon i trafiken.

- Allmänt vet vi ju att det kan finnas brister i bilar som inte har försäkring. Bland annat är de ofta inte besiktade och ska vi säga som så att de fordon som finns oförsäkrade ute i trafiken inte är de bästa möjliga, säger Janne Jumppanen, direktör på Trafikförsäkringscentralen.