Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sannfinländarna har mest frånvaro i fullmäktige i huvudstadsregionen

Från 2017
Uppdaterad 02.01.2017 14:51.
Ballonger med Sannfinländarnas logo.
Bildtext Ledamöter från Sannfinländarna uteblev oftast från fullmäktigemötena i Esbo, Helsingfors och Vanda under 2016.
Bild: All Over Press

Under fjolåret var ledamöter från Sannfinländarna oftast frånvarande från fullmäktigemötena i Esbo, Helsingfors och Vanda. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning. Tom Packalén (Sannf) var sällan på plats i Helsingforsfullmäktige men vill inte svara på frågor om det.

Esbofullmäktige möttes 14 gånger, Helsingforsfullmäktige 22 och Vandafullmäktige 11 gånger under fjolåret.

I medeltal missade en ordinarie fullmäktigeledamot från Esbo, Helsingfors och Vanda 2,8 fullmäktigemöten under 2016. En ledamot från Sannfinländarna missade däremot i medeltal 4 fullmäktigemöten. Nästvärst då det gäller att skolka från fullmäktigemötena var ledamöter från De gröna som missade 3,5 möten. Samlingspartisterna var närvarande oftast. De missade bara 2,1 av fjolårets möten.

Både en hel och en halv frånvaro från ett fullmäktigemöte har räknats med. En halv frånvaro är om ledamoten har missat en del av mötet.

Så varierar frånvaron mellan partierna

Så här många fullmäktigemöten har partiernas ordinarie fullmäktigeledamöter i Esbo, Helsingfors och Vanda i medeltal missat under 2016. Inom parentes anges hur många ledamöter varje parti har sammanlagt i de tre städernas fullmäktige.

1. Sannfinländarna* 4,07 (27)
2. De gröna 3,51 (42)
3. Vänsterförbundet 3,18 (17)
4. Kristdemokraterna 3,17 (6)
5. Svenska folkpartiet 2,67 (15)
6. Centern 2,50 (9)
7. Socialdemokraterna 2,44 (43)
8. Samlingspartiet 2,08 (68)

*Gruppen Sannf. & obundna i Esbofullmäktige räknas hit.

I det sammanlagda antalet ledamöter ingår för De grönas del Johanna Sumuvuori som lämnade Helsingforsfullmäktige i maj och för SFP:s del Päivi Storgård och Carl Haglund som lämnade Helsingforsfullmäktige respektive Esbofullmäktige i februari i fjol.

Kirsi Louhelainen (De gröna), esbo stadsfullmäktige
Bildtext Kirsi Louhelainen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Frånvarodrottning: Jobb i Stockholm och sjukdom orsaken

I Esbofullmäktige är De grönas Kirsi Louhelainen frånvarodrottning. Hon var borta från 10 av fjolårets 14 möten. Hon förklarar det med jobb i Stockholm.

- Jag jobbade i Stockholm under våren och anmälde då permanent frånvaro. Däremot var jag närvarande på nämndmöten. Under hösten var jag sjuk och då missade jag också några möten, säger Louhelainen.

Utrikesminister och partiordförande Timo Soini (Sannf) missade också sammanlagt 10 fullmäktigemöten i Esbo under 2016. På sju av dem dök han inte upp överhuvudtaget.

Frånvarotoppen i Esbo

Halla-aho ställer upp i kommunalvalet men tänker inte närvara i fullmäktige

Soinis partikolleger i Helsingfors, Jussi Halla-aho och Tom Packalén var i samma klass när det gäller frånvaro. Halla-aho dök inte upp på ett enda av fjolårets 22 fullmäktigemöten i Helsingfors.

- Orsaken är att jag är medlem i Europaparlamentet. Jag har meddelat om permanent förhinder och en suppleant har deltagit istället för mig på mötena, säger Halla-aho.

Varför har du då behållit din plats i fullmäktige?

- Vi diskuterade det för några år sedan då jag valdes till Europaparlamentet och fullmäktigegruppen önskade då att jag fortsätter i fullmäktige. Jag funderade på det en stund och anser att det inte är ett problem eftersom en fullmäktigeledamot som inte närvarar på mötena inte får några fördelar av det. Ingen förlorar på det.

Varför ställer du upp i kommunalvalet fastän du inte har varit närvarande i lokalpolitiken i Helsingfors under de senaste åren?

- Jag tänker inte ställa upp för omval till Europaparlamentet 2019 utan ställer då upp i riksdagsvalet. Och om jag vill delta i kommunalpolitiken från och med 2019 måste jag nu kandidera i kommunalvalet.

Kommer du med andra ord inte att vara närvarande i början av fullmäktigeperioden om du väljs till fullmäktige i vår?

- Sannolikt inte.

När du i mitten av december meddelade att du ställer upp i kommunalvalet framkom det inte att du inte kommer närvara i fullmäktige under de två första åren om du väljs in. Skulle det inte ha varit ärligt att redovisa det?

- Jag anser att det är självklart eftersom jag tänker sitta i Europaparlamentet till 2019 och kommer att fortsätta vara förhindrad på samma sätt som nu.

Halla-aho har också meddelat att han sannolikt kommer att kandidera för ordförandeposten i Sannfinländarna.

Frånvarotoppen i Helsingfors

Jussi Halla-aho
Bildtext Jussi Halla-aho.
Bild: AOP

"Mitt uppstartsföretag tar all tid"

Tom Packalén (Sannf) har varit frånvarande nästan lika mycket som Halla-aho. Han missade sammanlagt 19,5 av fjolårets 22 möten i Helsingforsfullmäktige.

- Jag har haft mycket annat för mig och min suppleant har varit på plats. Men har inte mer att säga. Tack för samtalet och tack till min suppleant, säger Packalén och lägger på luren utan att svara på fler frågor.

Jag har inte mer att säga. Tack för samtalet och tack till min suppleant.

Tom Packalén (Sannf)

Packalén har tidigare meddelat att han inte ställer upp i kommunalvalet i april. Han är också riksdagsledamot.

I Vandafullmäktige toppar Centerledamoten Johannes Hirvaskoski frånvarostatistiken. Han har missat sex möten helt och hållet och två möten delvis. Sammanlagt möttes Vandafullmäktige elva gånger under fjolåret.

- Min tid har sedan i våras gått åt till mitt uppstartsföretag och jag har därför inte hunnit närvara i fullmäktige. Själva fullmäktigemötena tar inte så mycket tid, men att sätta sig in i ärenden kräver mer, säger Hirvaskoski, som inte kommer att ställa upp i kommunalvalet i april.

Frånvarotoppen i Vanda

Valaffischer i Helsingfors

Gallup: Stödet för Samlingspartiet sjunker i Helsingfors – Gröna störst

Vårens kommunalval ser dystrast ut för Sannfinländarna.