Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nationalekonomer i HS: Euron har gjort mer skada än nytta

Från 2016
Uppdaterad 31.12.2016 10:50.
Sedlar i valörerna 20 euro och 50 euro.
Bild: All Over Press

Finland hade återhämtat sig snabbare från de senaste årens recession i fall man haft en egen fritt flytande valuta, anser nationalekonomer.

Euron har misslyckats sett ur Finlands synpunkt, uppskattar Helsingin Sanomat på basis av sin enkät. Tidningen frågade 45 nationalekonomer om deras synpunkter kring euron. 29 av dem svarade.

Varannan av dem som svarade anser att skadan med euron varit större än nyttan. Var fjärde ser mer nytta än skada och var fjärde tycker att frågan inte går att besvara.

Eurons brister betonas av nationalekonomer vid banker och forskningsinstitut, medan akademiska forskare betonar svårigheten med frågeställningen.

Nästan alla som besvarade enkäten uppskattar att Finland hade återhämtat sig bättre från recessionen som inleddes år 2012 med en egen flytande valuta.

Euron togs i bruk i början av år 2002. Under de första åren hade Finland en gynnsam ekonomisk utveckling som stärktes av medlemskapet i valutaunionen. Problemen kom fram då Europas ekonomi drevs in i en finanskris och recession, uppskattar Seija Ilmakunnas, direktör för Löntagarnas forskningsinstitut i enkäten.

Professor Matti Pohjola vid Aalto-universitetet anser däremot att Finlands nuvarande problem inte beror på euron, eftersom nationalekonomins tillväxt varit lika bra som i Tyskland.

Diskussion om artikeln