Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Betongfundamentet för nya Åbosjukhuset måste rivas – "Ett hårt bakslag för ÅUCS"

Från 2016
Uppdaterad 30.12.2016 15:15.
T3-sjukhusbygget vid ÅUCS och Helsingforsvägen.
Bildtext Betongfundamentet ska rivas.
Bild: Yle/Nora Engström

Tester fastslår att den betong som använts vid byggandet av nya T3-sjukhuset inte håller måttet. Nästan allting måste rivas och nya trafikarrangemang medför trögare trafik vid motorvägen.

- Vi har redan tidigare meddelat om problemen med hållfastheten. Nu har frågan utretts så pass mycket att vi har bevis på att hållfastheten inte uppfyller kraven och därför är vi tvugna att riva bygget. Det säger Timo Seppälä projektansvarig för T3-sjukhuset vid ÅUCS.

Enligt Seppälä är det här ett hårt bakslag för sjukvårdsdistriktet.

- Det är ett speciellt hårt bakslag för sjukhusverksamheten. För tillfället har vi en del av vår verksamhet i U-sjukhuset som är i dåligt skick. Det är viktigt för oss att flytta verksamheten till det nya sjukhuset så fort som möjligt, säger Seppälä.

T3-sjukhusbygget vid ÅUCS och Helsingforsvägen.
Bild: Yle/Nora Engström

Exempelvis har inomhusluften varit ett problem i U-sjukhuset, där bland annat förlossningsavdelningen och barnsjukhuset håller hus.

Enligt Seppälä innebär rivningsarbetet att sjukhuset försenas med tio månader. Därmed skulle det nya sjukhuset stå klart i augusti 2021. Rivningsarbetet inleds på måndag, 2.1.

Betongen i stödkonstruktionerna uppfyller alltså inte kraven på hållfasthet och i flera partier är hållfastheten betydligt lägre än vad som krävs. Betongen har alltför låg densitet och innehåller för mycket luft. Det är sannolikt att felen inte beror på byggfel utan på kvalitetsproblem i den färdigbetong som Rudus levererat. Endast de partier som byggdes med betong som MBR Oy levererat uppfyller kvalitetskraven.

Rivning enda alternativet

Sjukhusbyggnaden är en del av Åbo universitetscentralsjukhus och byggs över motorvägen i Kuppis. Kring 150 provbitar plockades ur fundamentet och testades. En del av bitarna badade i 20 grader varmt vatten i två veckor, men utan inverkan på ökad hållfasthet. Enligt Timo Seppälä, projektansvarig för T3-sjukhuset, är det nödvändigt att riva de redan byggda partierna eftersom det skulle vara omöjligt att i efterhand förstärka den redan gjutna betongen.

Bild över T3-sjukhusbygget och Helsingforsvägen i Åbo.
Bildtext Trafikproblemen vid ÅUCS fortsätter.
Bild: Yle/Nora Engström

I den rapport som sammanställts utgående från testerna fastslås att kvalitetsproblemen inte berott på omständigheterna på byggplatsen och att betongen borde ha uppnått de ställda kraven. Därför tänker inte sjukvårdsdistriktet stå för extrakostnaderna, säger Seppälä. Hur stora kostnader det är frågan om vill han inte gå in på i det här skedet.

Trögare trafik längs motorvägen

Nästan allting måste nu rivas och omlagda körfält medför troligen trögare trafik längs motorvägen. Ett körfält i riktning mot Åbo kommer att stängas och kan öppnas för trafik i maj. Konstruktionerna börjar rivas genast efter nyår.

Betongproverna analyserades av Contesta och VTT Expert Service som är ackrediterade för att utföra materialtester samt av Kymen ammattikorkeakoulu. Också representanter för byggnadstillsynen i Åbo och Trafikverket deltog. Den slutliga rapporten torde vara färdig i februari.

Yle har försökt nå Rudus för en kommentar, men utan resultat.

Diskussion om artikeln