Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu prickas barnskyddet i Vanda - efter att socialarbetarna anmälde sin arbetsgivare

Från 2016
Uppdaterad 30.12.2016 16:15.
Plastleksaker vid sandlåda.
Bildtext Socialarbetare inom Vanda stads barnskydd har tidigare haft hand om närmare 60 klienter per man. Då hinner de inte träffa alla barn personligen så ofta som de borde.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Barnklienterna inom socialskyddet i Vanda får inte träffa sin socialarbetare så ofta som de borde. Socialarbetarna anmälde själva sin arbetsgivare till regionförvaltningsverket, något som nu resulterat i anmärkning för staden.

Vanda stad har i dag fått en anmärkning av regionförvaltningsverket för att staden bland annat bryter mot barnskyddslagen. Socialarbetarna har inte kunnat träffa sina barnklienter tillräckligt ofta, och Vanda stad har inte utsett en ansvarig socialarbetare trots att barnskyddslagen kräver det.

Det var socialarbetare inom barnskyddet i Dickursby i Vanda som i våras gjorde en anmälan till regionförvaltningsverket, om sin egen arbetsgivare Vanda stad. Socialarbetarna var oroliga för sina klienters rättigheter och för att barnskyddslagen inte uppfylldes.

Träffade bara 15 procent av barnen

Staden har länge haft problem med resurs- och personalbrist. Socialarbetarna lyfte fram att de i medeltal hade 57 klienter per man. Till exempel hade en socialarbetare under ett år hunnit träffa bara 15 procent av de omhändertagna barnen ansikte mot ansikte.

Regionförvaltningsverket påminner att enskilda barns behov och rättigheter inte kan vänta.

Oron är att barnen inte har fått hjälp i tid, vilket de enligt lagen ska få.

Marja-Leena Stenroos, överinspektör

- Oron är att barnen inte har fått hjälp i tid, vilket de enligt lagen ska få, säger överinspektör Marja-Leena Stenroos vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Hon förklarar att det genast vid barnskyddsanmälan måste göras en tillräckligt grundlig uppskattning av barnets situation, annars finns det risk att problemen eskalerar. Enligt regionförvaltningsverket måste socialarbetare och annan personal inom barnskyddet träffa barnklienterna tillräckligt ofta personligen. Vanda har också haft problem med att göra upp klientplaner och uppdatera dem. Det har funnits alldeles för lite personal jämfört med antalet klienter.

Vanda: anställningar har gjorts

Regionförvaltningen hänvisar i sin anmärkning till bland annat grundlagen, som säger att alla ska tryggas tillgång till social- och hälsovård, samt till socialvårdslagen och barnskyddslagen.

Enligt Vanda stad har personalläget förbättrats efter att socialarbetarna klagade på situationen i mars. Flera lediga befattningar har fyllts antingen med fastanställningar eller tillfälligt anställda. Personalens arbete har också underlättats genom att de fått bärbara datorer och smarttelefoner.

Chefen för Vandas familjeservice Anna Cantell-Forsbom säger att hon tar anmärkningen på allvar, men att den gäller en svunnen tid. Hon försäkrar att staden har gjort många förbättringar inom barnskyddet.

- Vi måste förstås se oss i spegeln när både regionförvaltningsverket och våra arbetstagare har en bild av att Vanda inte har gjort tillräckligt för att förbättra läget, säger Cantell-Forsbom.

Hon räknar att 94 procent av socialarbetets vakanser har fyllts helt enligt behörighetskraven under den senaste veckan. Socialarbetarna har enligt den här veckans uppgifter haft i medeltal 41 barn per man som klienter.

Yle Helsinki, Varpu Helpinen

Ledande socialarbetare Bengt Lindblom utomhus, tar på sig rocken.

"Barnskyddet är det psykiskt tyngsta socialarbetet"

50 klienter per socialarbetare i Östra centrum.

Diskussion om artikeln