Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu rycker de in

Från 2017
Uppdaterad 02.01.2017 16:15.
Ett vapen mot kamouflerande militärtyg.
Bild: Yle/Tove Virta

Kring 1 400 rekryter från Egentliga Finland inleder sin militärtjänstgöring på måndag. Största delen söker sig till en av de tre brigaderna som mottar rekryter från regionen.

Rekryterna från Egentliga Finland fördelas mellan Björneborgs brigad, Kustbrigaden och Nylands brigad. Ett fåtal börjar vid övriga förband.

I januarikontingenten inleder totalt kring 10 000 rekryter sin tjänstgöring. Björneborgs brigad tar emot flest beväringar. De 2 167 rekryterna på Björneborgs brigad fördelas ungefär jämnt mellan orterna Säkylä och Niinisalo. Över tusen av dem är hemmahörande i Egentliga Finland.

En del fortsätter i Åbo

Ungefär 230 rekryter från Egentliga Finland börjar på Kustbrigaden i Obbnäs. Efter den åtta veckor långa grundutbildningen flyttar en stor del av dem till garnisonen i Pansio. Kring 90 av Egentliga Finlands rekryter, mest svenskspråkiga, tar sig till Nylands brigad i Dragsvik. Enligt regionalbyrån i Egentliga Finland är det endast några tiotal som börjar vid någon av specialtrupperna efter avklarade intervjuer och urvalsprov.

Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. I slutet av perioden görs de slutliga urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna. Beväringarna i januarikontingenten tjänstgör beroende på uppgifterna antingen 165, 255 eller 347 dygn.

Diskussion om artikeln