Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vänsterhänt och dåligt ledarskap - därför exploderade granat i beväringens hand

Från 2016
Uppdaterad 31.12.2016 16:09.
Nylands brigad
Bild: YLE/Malin Lindholm

Marinen har utrett varför en del av en övningsgranat exploderade i handen på en beväring i Syndalen i april. Det finns flera orsaker som ledde till olyckan vid Nylands brigad. Efter utredningen kommer försvarsmakten att förbättra säkerheten vid stridsskjutningar.

Olyckan skedde när beväringar i Nylands brigads underofficersskola övade i Syndalen den fjärde april 2016.

Försvarsmakten skriver om utredningen i ett pressmeddelande.

En av övningarna gick ut på att kasta splitterhandgranater och av okänd orsak fick en av beväringarna ett tändrör och en granatstomme i sina händer.

Beväringen hade felaktigt uppfattat att han skulle förbereda handgranaten för ett kast, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Beväringen var vänsterhänt och frågade en överordnad om han kan vända på säkringen. Han hade tidigare haft problem med att lossa säkringen. Beväringen hörde inte svaret och var osäker på dess innehåll.

När beväringen sedan lossade säkringen märkte han att en del trillade ur tändröret. Därefter exploderade handtagständröret i hans händer.

Karta över Syndalen och Raseborg.
Bild: Google

Ambulansen åkte fel och fastnade i sanden

Beväringen blev inte allvarligt skadad men skulle köras till sjukhus med ambulans.

Det tog ändå tio minuter för ambulansen att nå platsen eftersom den tappade bort sig på vägen och fastnade i lös sand.

Antagligen hade man gett bristfälliga plats- och kördirektiv till ambulansen, slår marinen fast.

Syndalen
Bildtext Syndalen i Hangö. Arkivbild.
Bild: YLE / Christoffer Westerlund

Beväringarna var trötta

Marinens utredning visar med andra ord att det var flera orsaker som ledde till olyckan.

Ledarskapet var dåligt, kunskaperna var bristfälliga och beväringen var trött.

Beväringarna hade sovit lite under de senaste nätterna och dessutom genomgått både psykiska och fysiska utmaningar.

Prickar ledarskapet

Beväringarnas kunskaper var också bristfälliga eftersom det hade gått för lång tid sedan beväringarnas senaste granatutbildning.

Beväringen som skadade sig visste inte att han handlade fel då han lossade säkringen.

Marinen konstaterar brister i kastövningens förberedelser och prickar ledarskapet för bristande insikt i situationen och bristande ledarskap.

Försvarsmakten skriver på sin webbsida att "Utredningsrapportens iakttagelser och rekommendationer ger anledningar till åtgärder för att förbättra säkerheten vid redan påbörjade stridsskjutningar också när det gäller handgranater och övningshandgranater. De framförda säkerhetsrekommendationerna kommer att uppmärksammas när normen för bruket av handgranater, uppdateras."

Beväringarna vid Nylands brigads underofficersskola hade ryckt in några månader tidigare i januari 2016.

Artikeln uppdaterad 31.12.2016 kl 16:06. En av de tidigare bilderna har tagits bort eftersom emblemet på bilden representerar en militär grupp som artikeln inte berör.

Diskussion om artikeln