Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kuddnäs får renoveringspengar

Från 2016
Uppdaterad 31.12.2016 10:46.
Kuddnäs i Nykarleby renoveras inför 200-års jubileet
Bildtext Kuddnäs ska renoveras inför 200-års jubileet.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Kuddnäs, Zacharias Topelius födelsehem i Nykarleby, renoveras inför 200-års jubileet av författarens födelse 1818. Kuddnäs är i behov av en omfattande renovering och Svenska kulturfonden stöder projektet med 150 000 euro.

Kuddnäs ägs av staden Nykarleby och har fungerat som museum i över 80 år och är ett av Österbottens mest omtyckta besöksmål. På museiområdet finns fem byggnader som kräver renovering, den vita huvudbyggnaden är fuktskadad och har en bristfällig ventilation.

Budgeten för renoveringen av huvudbyggnaden är beräknad till 700 000 euro. Staden bidrar med samma summa som kulturfonden men hoppas på ytterligare bidrag från olika fonder. Byggnadens skick granskades 2014 och det visade sig att den har stora skador.

Kuddnäs är en nationell angelägenhet

I Nykarleby anses att Kuddnäs är en nationell angelägenhet och därför borde också renoveringen av huvudbyggnaden vara en nationell angelägenhet.

- Kuddnäs är inte bara en finlandssvensk angelägenhet, Kuddnäs berör också de finskspråkiga i landet, säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby.

- Vi har ansökt om medel till renoveringen från Suomen Kulttuurirahasto, Undervisningsministeriet och Museiverket och övriga finlandssvenska fonder.

Diskussion om artikeln