Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

President Niinistö: Ett framgångsrikt samhälle utesluter ingen

Från 2017
Uppdaterad 01.01.2017 13:41.
President Sauli Niinistö höll sitt nyårstal den 1 januari 2017.

Positiv samhörighet och en nationalkänsla som värdesätter andra och inte utesluter någon exempelvis utgående från härkomst. Den idealbilden av det finländska samhället målade republikens president Sauli Niinistö upp i sitt nyårstal.

Presidenten tog bland annat upp delaktighet och utanförskap. Han poängterade vikten av att hjälpa varandra i vardagen, till exempel när det handlar om att bekämpa marginalisering, mobbning eller ensamhet. Niinistö talade om växelverkan mellan individen och samhället, bådas insats behövs.

- Ett viktigt budskap för det hundraåriga Finland kunde vara; Du mår bra när ingen mår dåligt. Ge alltså den hjälp du kan, sade presidenten.

Han fortsatte med att konstatera att det även krävs ansvarstagande av medborgarna.

- Ta ett rimligt ansvar, åtminstone för dig själv. Gör alltså vad du förmår.

High five för hundraåringen

Niinistö behandlade några skeden av det nu hundraåriga Finlands historia, bland annat tiden efter inbördeskriget då man enligt presidenten lyckades få ett slut på det ömsesidiga hatet och kunde bygga upp landet. Enligt presidenten var det likvärdighet och rättskänsla som skapade den delaktiges nationalkänsla, "också jag är en del av detta".

Ingen kommer enligt Niinistö att kunna undgå firandet av Finlands hundraårsjubileum, även om en del inte själva deltar i och med att de upplever att det egna livet är alltför tungt.

Presidenten tror också att de unga kommer att vakna till.

- Aj, det här är såhär viktigt - high five, Finland!

Balans mellan rättigheter och säkerhet

I den mer internationella delen av sitt tal lyfte presidenten upp oron för den ökande osäkerheten i världen, terrordåd och arbetet mot terrorism.

Niinistö sade att Finland är en del av den västerländska kulturen och har ett västerländskt tänkesätt. Våra mål har varit att främja välfärd och bygga fred. Att nu behöva värja sig mot ondska är något vi inte alltid ens reflekterat över, enligt presidenten.

Han lyfte fram balansgången mellan individens rättigheter och den kollektiva säkerheten. Hur ska vi förhålla oss till en sådan situation, undrade presidenten.

- Givetvis ska det onda bekämpas med det goda. Men man måste samtidigt ställa gränser för det onda. Det krävs också orubblighet och beslutsamhet, sade Niinistö.

Enligt honom behövs EU mer än på årtionden, samtidigt som unionen är svagare och mer splittrad än någonsin.

Att det försvarspolitiska samarbetet kommit igång välkomnade presidenten.

- Terrorismen är den gemensamma fienden, överallt och för alla.

Samtidigt har EU förlorat terräng i den internationella politiken, sade Niinistö.

- Nu förutspås det att presidenterna Putin och Trump kommer att diskutera Europa över Europas huvud.

Klimatförändring och flyktingströmmar

Presidenten lyfte upp migrationskrisen nyligen, där många EU-länder fattade egna beslut som inte gagnade helheten.

- EU är bara så stark som dess svagaste länk.

Angående migrationsströmmarna konstaterade han att människor både flyr från krig och söker sig bort från försämrade levnadsförhållanden.

Enligt Sauli Niinistö råder ett brett samförstånd om att människor i nöd bäst kan hjälpas på ort och ställe.

Med förenade krafter, i stället för intern konkurrens kunde man nå bättre resultat inom unionen, sade presidenten.

Han påminde också om att klimatförändringen på sikt kan leda till omfattande flyttrörelser.

- När vi bekämpar klimatförändringen lindrar vi samtidigt migrationstrycket.

Se hela nyårstalet:

Republikens presidents nyårstal 2017 - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln