Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bilarna ska bort från Helsingfors centrum - Esplanaden kan bli gågata

Från 2017
Uppdaterad 31.10.2017 16:44.
Bilar i snöfall på Norra Esplanaden i Helsingfors.
Bildtext Stadsplaneringskontoret vill att bilarna försvinner från Norra Esplanaden.
Bild: Yle / Magnus Swanljung

Södra och Norra Esplanaden i Helsingfors kan göras om till gågator och likaså Fabiansgatan och Postgatan mellan Posthuset och Sokos varuhus. Det här föreslår stadsplaneringskontoret i ett förslag som offentliggjordes på tisdagen.

Stadsplaneringskontoret kommer med tre olika förslag för Esplanaden. Enligt ett förslag blir Norra Esplanaden, från Unionsgatan till Mannerheimvägen, gågata medan Södra Esplanaden får en körfil åt båda hållen.

Enligt ett annat alternativ breddas trottoarerna på båda Norra och Södra Esplanaden så att det enbart finns en körfil åt vardera håll. Det tredje förslaget är det radikalaste och föreslår att bilarna försvinner helt och både Norra och Södra Esplanaden blir gågata.

Övriga alternativ när det gäller att öka antalet gågator i centrum är att Fabiansgatan, mellan Kajsaniemi och Esplanaden, och Postgatan, mellan Sokos och Posthuset, blir gågator. Också för Mannerheimvägen och för Brunnsgatan föreslår stadsplaneringskontoret olika förändringar.

Mannerheimvägens trottoarer från Skillnaden till Norra Järnvägsgatan föreslås breddas och gatan föreslås enbart ha en körbana åt vardera hållet. Brunnsgatan kan igen få endera en körbana åt vardera håll eller bli en gata enbart för kollektivtrafik.

Förlänger restiden

Chefen för stadsplaneringskontoret Mikko Aho säger att staden nu ska utreda hur fler gågator i centrum inverkar på kommersen.

- Under planeringsprocessen utreder vi vilken inverkan det har på företagen i centrum och på trafiken, säger Aho i ett pressmeddelande.

Vi utreder vilken inverkan det har på företagen i centrum och på trafiken.

Mikko Aho, chef för stadsplaneringskontoret

Preliminärt antas åtgärderna försvåra för bilister och göra det krångligare att köra genom centrum.

- Olika alternativ skulle förlänga restiden under kvällsrusningen med tre till tio procent år 2025 i jämförelse med att ingenting görs, säger trafikplaneringschef Reetta Putkonen.

Handelskammaren: Skräckscenario

Helsingforsregionens handelskammare ser inte med blida ögon på en utvidgning av fotgängarstråken.

- Det är i sig en bra sak att gång, cykling och kollektivtrafik prioriteras men samtidigt försvåras privatbilismen, säger Tiina Pasuri vid Helsingforsregionens handelskammare till Yle Helsinki.

Tumregeln är att en bilburen kund köper mer än en som promenerar eller åker med kollektivtrafik.

Tiina Pasuri, Helsingforsregionens handelskammare

Pasuri är markanvändnings- och trafikchef vid handelskammaren.

Hon säger att det är viktigt för företag att det går att nå dem också med bil.

- Tumregeln är att en bilburen kund köper mer än en som promenerar eller åker med kollektivtrafik.

Pasuri anser att det vore ett skräckscenario om både Norra och Södra Esplanaden gjordes om till gågator och redan om enbart Norra Esplanaden blev gågata vore det katastrofalt.

"Nu behövs centrumtunneln"

Enligt Tiina Pasuri på Helsingforsregionens handelskammare börjar det snart gå för långt när det gäller försvårandet av privatbilism.

Bilisterna kommer att påverkas negativt av Kronbroarna där bilar ska vara förbjudna, av att Tavastvägen blir en kollektivtrafikgata och av stadsboulevarderna som finns med i den nya generalplanen.

- Man börjar känna sig gammalmodig när man talar för privatbilism eftersom det bland stadsplanerarna börjar vara lite av en svordom, säger Pasuri.

Man börjar känna sig gammalmodig när man talar för privatbilism eftersom det bland stadsplanerarna börjar vara lite av en svordom.

Tiina Pasuri, Helsingforsregionens handelskammare

Handelskammaren anser att byggandet av en centrumtunnel är nödvändig om centrum annars stängs för bilar. I generalplanen som godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige i oktober finns en reservation för centrumtunneln, som planeras gå från Västerleden i Gräsviken till Sörnäs strandväg.

I sista hand är det stadsfullmäktige som fattar beslut om centrum ska få flera gågator. Gågatorna skulle bli verklighet om 10 till 15 år.

I dag är Stora Robertsgatan och vissa avsnitt av gator kring Alexandersgatan avstängda för bilar.

Helsingfors samlar in invånarnas kommentarer om gågatorna via portalen kerrokantasi.fi, fram till den 21 januari.

Diskussion om artikeln