Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Migri tar över en del av polisens uppgifter

Från 2017
Migrationsverkets skylt
Bild: Yle/Eva Koskinen

En stor del av de ärenden som polisen tidigare har skött överförs till Migrationsverket nu vid årsskiftet. Genom att koncentrera ärendena till en enhet ska man bli snabbare på att behandla ansökningar om uppehållstillstånd.

I och med förändringen blir Migri en så kallad supermyndighet som tar hand om upp till 90 000 ärenden per år.

Från och med onsdagen kommer alla ärenden som gäller uppehållstillstånd att behandlas av Migrationsverket och inte av polisen som tidigare.

Också registreringen av EU-medborgare samt ansökningar om uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar behandlas av Migri. Flyktingar som ansöker om främlingspass eller resedokument ska nu vända sig till Migri.

– De här ärendena hör till Migrationsverkets kärnuppgifter och flyttas därför över till oss, säger Tiina Suominen som är chef vid Migris immigrationsenhet.

Färre serviceställen

Tidigare har alla ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd lämnats in till polisen eller till en finländsk ambassad eller ett finländskt konsulat utomlands.

Att det nu är en annan myndighet som behandlar ansökningar betyder ändå inte att förutsättningarna för beviljande av tillstånd skulle ha förändrats.

– Vi har nio serviceställen medan polisen hade flera. Det är den största förändringen, säger Suominen.

Det här betyder också att folk i vissa regioner kan få lång väg till serviceställena.

Tiina Suominen är chef för Immigrationsenheten vid Migrationsverket.
Bildtext Tiina Suominen är chef vid Migrationsverkets immigrationsenhet.
Bild: Yle/Annvi Gardberg

Lång process men tight tidtabell

Förändringen har förberetts sedan år 2012, men lagförslaget om att flytta över ärendena från polisen till Migrationsverket antogs först i somras.

– Det blev en tight tidtabell och vi förväntar därför oss en del problem i början. Men alla som arbetar inom den nya enheten är proffs, säger hon.

Bland annat flyttas 9000 halvfärdiga ansökningar över från polisen till Migrationsverket, eftersom polisen inte längre kan behandla några ansökningar alls. De halvfärdiga ansökningarna förväntas orsaka en del dröjsmål.

Ansökningar om asyl hos polisen

Asylansökningarna lämnas också i fortsättningen in till polisen eller gränsbevakningen och flyttas först senare över till Migrationsverket. Polisen kommer att fortsätta bevilja och förlänga visum samt att besluta om utvisningar av utlänningar.

Tidigare har Migrationsverket tagit hand om 22 000 till 25 000 ärenden per år, men nu ökar antalet med upp till 55 000 varje år. Det här betyder en större press på myndigheten.

– Här i Helsingfors väntar vi oss en del rusning. 70 människor köade utanför vårt kontor redan i måndags men vi fick be dem komma tillbaka på onsdagen, säger Tiina Suominen.

Enligt henne kan Helsingforskontoret förvänta sig uppemot 500 kunder per dag.

Mindre bemanning än tidigare

75 anställda har flyttats över från polisen till Migrationsverket för att ha hand om arbetsbördan, dessutom har verket värvat visstidsanställda.

– Migrationsverket har en tjugo procent mindre personal än polisen som ska sköta samma ärenden, men samtidigt blir arbetet mera enhetligt nu, säger Suominen.

Samtidigt minskar antalet serviceställen där man kan sköta ärenden som gäller uppehållstillstånd, något som Migri fått kritik för.

De nya serviceställena finns i Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Reso, Rovaniemi, Tammerfors och Vasa.

Diskussion om artikeln