Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

FPA tar över det grundläggande utkomststödet

Från 2017
Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Från årsskiftet tar Folkpensionsanstalten (FPA) över det grundläggande utkomsstödet av kommunerna. Det innebär att ansökningarna sker elektroniskt.

FPA säger att det underlättar för såväl kunderna som handläggarna och man har utökat servicepersonalstyrkan såväl på byråerna som inom telefontjänsten.

Kommunerna förhåller sig positivt till det nya systemet, men ser samtidigt en del risker.

- Klarar våra kunder av att till exempel sköta sina räkningar när de får stödet direkt till det egna kontot? undrar Carola Lindén som är chef för socialomsorgen i Jakobstad.

- Hittills har socialarbetarna ombesörjt hyror och räkningar och sett till att de blir betalda i tid.

Carola Lindén i sitt arbetsrum
Bildtext Carola Lindén
Bild: Yle/Kjell Vikman

Mer arbete för kommunerna i slutändan?

I fortsättningen sköter kommunerna både det kompletterande utkomstödet och det förebyggande utkomsstödet. Det är de här delarna som är de arbetsdryga.

- Hur stor del av det arbete FPA gör kommer att styras tillbaka till kommunerna i slutändan? undrar Lindén.

- Vi räknar med att ha fullt pådrag här den närmsta tiden. Vi får många samtal från FPA som frågar upp olika saker. Så våra socialarbetare och socialhandledare är fullt sysselsatta, säger Lindén.

Erkki Penttinen, direktör för socialarbete och familjeservice i Vasa, ställer sig också frågande till hur FPA:s resurser skall räcka till för att handleda i synnerhet nya kunder. Han tror också att det nya systemet kan medföra praktiska bekymmer för en del.

- Hur går det för de som inte har eller kan använda dator? Eller för de som inte förstår de elektroniska blanketterna?

Erkki Penttinen
Bildtext Erkki Penttinen
Bild: Yle/Pia Lagus

Ser också fördelar

Men såväl i Vasa som i Jakobstad tror man att det nya systemet skall frigöra en del egna resurser för annat arbete.

- Jag hoppas vi nu kan använda mer tid till socialhandledning, rådgivning och andra former av stödarbete, säger Erkki Penttinen.

- Vi tänker att vi nu har möjlighet att göra det vuxensocialarbete som socialarbetarna inte haft möjlighet till de senaste åren då fokus legat på penningutbetalning, säger Carola Lindén.

I hela landet får uppskattningsvis 300 000 hushåll utkomststöd i år.

Diskussion om artikeln