Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvikelse över presidentens svar på brev om jourreformen

Från 2017
Uppdaterad 03.01.2017 15:37.
En bild på president Sauli Niinistö.
Bildtext President Sauli Niinistö.
Bild: imago/newspix/ All Over Press

De omkring 3 500 österbottningar som skickade brev till president Sauli Niinistö för att vädja till honom att inte stadfästa lagen om jourreformen börjar nu få svar. I sitt svar skriver presidenten att han inte kan upphäva lagar, och att det inte finns några skäl att anta att riksdagen inte skulle fatta samma beslut om ärendet återsändes till riksdagen.

Niinistö skriver också att det är viktigt att de språkliga rättigheterna också fungerar i praktiken. Detsamma lyfte han upp i sitt ovanliga uttalande i samband med att han stadfäste lagen den 29 december.

Företagaren Maria Westdijk i Närpes blev överraskad när presidentens brev dök upp.

- Jag hade inga förhoppningar om att han skulle svara.

Maria Westdijk
Bildtext Maria Westdijk.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

I övrigt är Westdijk besviken.

- Innehållsmässigt är det här ju inte mycket mer än det han redan sade när han stadfäste lagen. Det är ju fint att man kräver att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses, men hur ska det gå till i praktiken i Seinäjoki, undrar Westdijk.

Förväntningar kom på skam

En annan som är besviken är vöråpolitikern Rainer Bystedt (SFP).

- Svaret i sig är sakligt, men jag är nog besviken på presidenten, säger Bystedt.

Rainer Bystedt, styrelseordförande i Vörå.
Bildtext Rainer Bystedt.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Rainer Bystedt tycker att president Sauli Niinistö gott kunde ha gjort ytterligare en markering och exempelvis nämnt språkminoriteten i sitt nyårstal.

- Jag känner mig djupt kränkt i hur jag behandlats som finlandssvensk i den här frågan från början till slut och det skrev jag också i mitt brev till presidenten, säger Bystedt.

President Niinistö avslutar sitt brev med orden:

"Enligt min uppfattning kan jourtjänster överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det vid överförandet råder säkerhet om att patienterna får dessa tjänster på finska eller svenska enligt eget val."

Men såväl företagare Maria Westdijk som politiker Rainer Bystedt ifrågasätter hur detta ska kunna uppnås i praktiken.

- Säkert kommer man att göra sitt allra bästa i Seinäjoki, det ifrågasätter jag inte, säger Bystedt.

- Och vad sparar man då för pengar, om de i Seinäjoki med möda ska försöka skapa något som vi redan har i Vasa i dag, frågar sig Westdijk.

Brev från President Sauli Niinistö.
Bild: Privat / Maria Westdijk.

Så här lyder presidentens svar i sin helhet:

Jag har mottagit Ert brev om jourreformen vid Vasa sjukhus. Eftersom det kommit uppemot 3 500 brev måste jag svara alla gemensamt:

Många har önskat att jag skulle "upphäva" den lag som riksdagen stiftat eller åtminstone låta bli att stadfästa den så att ärendet återsänds till riksdagen för ny behandling. Presidenten har ingen rätt att "upphäva" lagar, och under de senaste årtiondena har endast en lag återsänts.

För detta krävs starka rättsliga grunder. Om riksdagen godkänner en återsänd lag med oförändrat innehåll, träder den i kraft utan att stadfästas av republikens president.

Ärendet är förenat med både politisk och juridisk prövning. Beslutet är politiskt i fråga om hur många sjukhus som får behålla omfattande jour och var dessa sjukhus är belägna. Riksdagen har fattat ett beslut i frågan, och det kan presidenten inte ändra. Det finns heller inga skäl att anta att riksdagen inte skulle fatta samma beslut om ärendet återsändes till riksdagen.

Den juridiska aspekten handlar om de språkliga rättigheterna. När riksdagens grundlagsutskott behandlade ärendet konstaterade utskottet enhälligt i sitt utlåtande att lagen kan godkännas, förutsatt att de språkliga rättigheterna tryggas genom lag.

Nu innehåller lagen följande krav: "För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer."
En viktig aspekt är att de språkliga rättigheterna också ska fungera i praktiken.

Därför gjorde jag följande uttalande i samband med att jag stadfäste lagen: "Rätten att använda det egna språket, finska eller svenska, är en rättighet som tryggas i grundlagen. Detta är särskilt viktigt för dem som är sjuka.

Det är en laglighetsfråga, inte en ändamålsenlighetsfråga, att de språkliga rättigheterna garanteras. En lag som stiftats av riksdagen och som upprepar grundlagens krav innehåller alltså en absolut skyldighet att trygga de språkliga rättigheterna. Avsikten är att bestämmelser om tillämpningen av lagen ska utfärdas genom förordningar, varvid såväl den som utfärdar förordningarna som de som verkställer dem har tjänsteansvar för att de språkliga rättigheterna också tillgodoses i praktiken. I detta fall innebär det enligt min uppfattning att jourtjänster kan överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det vid överförandet råder säkerhet om att patienterna får dessa tjänster på finska eller svenska enligt eget val."

Högaktningsfullt,
Sauli Niinistö
Republikens president

Diskussion om artikeln