Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora enheter och skärpt kontroll - svårt att vara bluffläkare i Finland i dag

Från 2017
Uppdaterad 04.01.2017 10:18.
Hannu Halila är vice verksamhetsledare för Läkarförbundet.
Bildtext Hannu Halila är vice verksamhetsledare för Läkarförbundet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Många unga läkare var bekymrade över hur det skulle gå med läkarnas rykte efter att flera bluffläkare avslöjades för ett antal år sedan. Tilltron mellan läkare och patienter verkar ändå finnas kvar, säger Läkarförbundets vice verksamhetsledare Hannu Halila.

Fallet med bluffläkaren Esa Laiho behandlades på tisdagen i Helsingfors hovrätt. Med anledning av det vill Hannu Halila beklaga att det hela dragit ut på tiden.

- Det har gått över fem år och vi hoppas att det blir klart i hovrätten. Processen är allvarlig och vi har diskuterat mycket inom läkarkåren.

Läkarförbundet har också fört samtal med övervakningsmyndigheten Valvira för att försäkra sig om att bluffläkare inte mera kan verka i Finland.

- Processen kring hur man granskar läkarnas legitimation eller papper är det viktiga, särskilt med dem som kommer utomlandsifrån. Processen har blivit betydligt bättre jämfört med tidigare år, säger Halila.

Han betonar också att läkarna bör få mera kollegialt stöd och inte arbeta för mycket ensamma. I fallet Laiho handlade det om just detta, att han arbetade ensam. Därför tog det så länge innan fallet uppdagades.

Läkare för anteckningar
Bildtext Unga läkare ska inte jobba alltför ensamma, påpekar Läkarförbudet.
Bild: Unsplash, Wesley Wilson

"Man ska aldrig säga aldrig"

Halila säger att det är mycket osannolikt att nya fall av bluffläkare uppdagas i Finland, men man ska aldrig säga aldrig. Valviraprocessen fungerar ganska bra.

- Processen kring vårdreformen leder till större enheter och ur den här synvinkeln - bluffläkare - är det bra. Då arbetar läkarna mera i grupp och unga läkare kan konsultera äldre läkare. Därför är vårdreformen en bra sak.

Skärpt kontroll av utlandsstuderande

Övervakningsmyndigheten Valvira har skärpt kontrollen av läkare som studerat utomlands. I dag studerar 800 finländare medicin utomlands, främst i Sverige och Estland.

- Det är stor skillnad på dem som studerat inom EU, jämfört med dem som studerat utanför EU, säger Halila. Inom EU är kraven relativt nära dem i Finland.

Halila poängterar också att antalet medicinstuderande har ökat i Finland. Prognoserna ser bra ut, läkarbristen i framtiden ser låg ut och risken finns för att vi utbildar för många läkare.

Kommer de som studerat utomlands tillbaka till Finland för att jobba?

I en förfrågan man gjort bland dem som studerar medicin utomlands uppgav bara tre procent att de inte kommer tillbaka till Finland. Det ser alltså bra ut, säger Halila.

De läkare som kommer från länder utanför EU och söker sig till Finland för att jobba granskas och testas noga i dag.

- Det är inte lätt att få läkarlegitimation här om man kommer från till exempel Ryssland, säger Halila.

Tuffaste läget i Vasa sjukvårdsdistrikt

Tillgången på läkare har länge varit ett problem i vissa delar av Finland. Läget har ändå blivit bättre anser Halila.

- I fjol var fyra procent av läkartjänsterna obesatta och det är en ganska bra siffra.

- Läget har varit svårast i Vasa sjukvårdsdistrikt och bäst kring universitetssjukhusen, säger Halila.

Det har länge varit besvärligt att få läkare till hälsocentralerna i Vasa, tillstår han. Språket är en orsak där också.

Man måste vara säker på att personalen i Seinäjoki kan svenska tillräckligt bra.

Hannu Halila, Läkarförbundet.

- Det är viktigt att få vård på modersmålet och därför var det intressant att president Niinistö tog upp frågan i ett svar till lagen om jourreformen. Det är ovanligt att presidenten säger någonting efter regeringens beslut.

Enligt Halila visar Niinistös svar att det är fråga om en allvarlig sak. Om det nu går så som det verkar gå så måste man vara säker på att personalen i Seinäjoki kan svenska tillräckligt bra.

Hur kan Läkarförbundet påverka att tillgången på läkare som kan svenska består?

Halila hänvisar till den svenskspråkiga linjen vid Helsingfors medicinska fakultet. Här studerar fem procent av alla medicinstuderande i Finland. De här studerande klarar av svenskan mycket bra.

- Alla läkare i Finland måste behärska en tjänstemannasvenska och borde klara av språket på något sätt.

Diskussion om artikeln