Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Nytt om D-vitaminbrist: Kan öka risken för kronisk huvudvärk

Från 2017
D-vitamintabletter.
Bildtext D-vitaminbrist har det forskat mycket om. Nya forskningsrön vittnar om ökad risk för kronsik huvudvärk bland medelålders män.
Bild: Yle/Jessica Edén

D-vitaminbrist kan öka risken för kronisk huvudvärk – åtminstone bland medelålders män, visar ny forskning vid Östra Finlands universitet. Resultaten publicerades i tidskriften Scientific Reports.

Forskarna undersökte D-vitaminhalten hos 2 600 män i åldern 42-60 år under åren 1984-1989. 68 procent av dem hade under 50 nmol/l D-vitamin i blodet, vilket är under den rekommenderade nivån.

När männen som undersöktes delades in i fyra kategorier enligt deras D-vitaminvärden konstaterade forskarna att de personer som hade den lägsta D-vitaminhalten i blodet hade en dubbelt högre risk att drabbas av kronisk huvudvärk än de personer som hade den högsta halten.

250 av de undersökta männen hade kronisk huvudvärk minst en gång i veckan. De som hade återkommande huvudvärk hade också en lägre D-vitaminhalt än de andra.

Oklart hur det påverkar kvinnor

Eftersom undersökningsmaterialet bestod enbart av medelålders män kan man inte berätta vilket sambandet mellan kronisk huvudvärk och D-vitaminbrist är bland män i andra åldrar eller kvinnor, berättar Jyrki Virtanen, docent i näringsepidemiologi vid Östra Finlands universitet.

- Kvinnor lider oftare av migrän än män men det går inte att säga vilken effekt D-vitamin skulle ha för kvinnor, det behövs helt enkelt mera forskning.

Forskningen stöder teorin om att för lite D-vitamin kan leda till ökad risk för flertalet kroniska sjukdomar. D-vitaminbrist har också tidigare kopplats ihop med ökad risk för huvudvärk, men då har det handlat om betydligt mindre omfattande forskningar.

- På somrarna får de flesta tillräckligt med D-vitamin från solen, men på vintrarna kan det vara skäl att ta D-vitamintillskott ifall man inte får i sig tillräckligt med D-vitamin från maten.

Virtanen säger att det inte helt och hållet går att utesluta att andra faktorer påverkade forskningsresultatet, så som till exempel kroppsmasseindex (BMI) hos forskningsdeltagarna eller mindre motion.

D-vitaminläget bra i Finland

Forskningsmaterialet är från medlet av 1980-talet och på den tiden var D-vitaminbrist rätt utbrett, säger Virtanen.

Situationen har förbättrats betydligt sedan dess. Nuförtiden har de flesta finländarna ett rekommenderat D-vitaminintag.

Än så länge finns det inte forskningsuppgifter om vilka effekter för stor dosering av D-vitamin har för långvariga effekter, men också det undersöks i Finland, och resultat är att vänta inom några år.

- Att D-vitaminbrist kan öka risken för många sjukdomar finns det forskning på, men än så länge är det inte känt om tillräckliga D-vitaminnivåer kan minska riskerna för sjukdomar.

På onsdagen rapporterade många medier om att ett D-vitaminpreparat stoppas i Frankrike efter att en baby har dött.