Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Omstridda Hangöcafeet fick fem år till - men oklart vad som ska stå i avtalet

Från 2017
Uppdaterad 04.01.2017 23:08.
En stor grupp människor i gula reflexvästar står och demonstrerar framför en byggnad.
Bildtext Hangöbor demonstrerade för Roxx i slutet av oktober.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det omstridda Roxx café och pub i Hangö får fortsätta arrendera sin tomt av staden i fem år till. Nu borde stadsdirektören förhandla fram ett avtal som enligt honom bygger på ett olagligt beslut.

Roxx drivs av bolaget Roadhouse som i sin tur ägs av bolaget Ruber. Ruber får nu enligt styrelsens beslut på onsdagen fortsätta på tomten till slutet av 2021.

Men inget avtal är ännu undertecknat. Det finns heller ännu inget förslag till avtal.

Styrelsen beslutade egentligen endast om arrendetiden (1.1.2017–31.12.2021). Resten av avtalet ska formuleras i underhandlingar mellan staden och Ruber.

Att ett helt nytt avtal behövs beror på att Rubers tidigare avtal med staden, ursprungligen från 1989, bygger på att Ruber driver gästhamnsverksamheten i Östra hamnen. Staden arrenderade ut tomten till Ruber för att bolaget där skulle bygga en servicebyggnad för gästhamnen. Den servicebyggnaden har småningom förvandlats till Roxx café och pub, ett populärt tillhåll för många Hangöbor i olika åldrar.

Roxx
Bildtext Roxx café och pub i Östra hamnen i Hangö.
Bild: Yle/Maria Wasström

Då Ruber inte längre ska sköta hamnen, kan det gamla avtalet mellan staden och hamnen inte förlängas utan det gäller att skriva ett nytt.

Styrelsen beslutade på onsdagen ge stadsdirektören Denis Strandell lov att inleda förhandlingarna med Ruber. Tidtabellen är snäv – stadsdirektören ska underteckna det nya avtalet redan under januari månad.

Ingen enighet

Frågan om Roxx framtid har inte varit lätt. Onsdagens beslut krävde icke oväntat en omröstning. Rösterna föll ungefär som de har brukat under höstens Roxx-kamper.

Bildtext Stig Sundberg (SFP)
Bild: YLE/Malin Karlberg

Det nu godkända förslaget kom från styrelsens vice ordförande, SFP-veteranen Stig Sundberg. Han kan ses som en ledare för Roxx-försvararna i stadsstyrelsen. Sundbergs förslag fick stöd av Barbro Wikberg (SFP), Gunnel Helander (SFP). Aila Pääkkö (SDP), Bernt Förström (SDP), Birgitta Gran (Vf) och Eero Koli (C).

De som tyckte att stadsdirektörens förslag är bättre var stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) och Risto Alén (Saml).

Jouko Kavander
Bildtext Jouko Kavander (SDP)
Bild: YLE/Västnyland

Kavanders lista

Kavander, Alén och stadsdirektören meddelade avvikande åsikt. Det noteras med andra ord i mötesprotokollet att de inte godkänner beslutet. Alén och Strandell motiverar sina avvikande åsikter med att alla i staden enligt god förvaltningssed borde behandlas på samma villkor.

Ett e-postmeddelande där en politiker anmäler avvikande åsikt till ett politiskt beslut.
Bildtext Risto Alén (Saml) meddelade per e-post till kanslichefen Lasse Tallqvist att han inte gokännder beslutet.
Bild: Hangö stad
En text, ett meddelande där en politiker anmäler avvikande åsikt till ett politiskt beslut.
Bildtext Stadsdirektören meddelade också att han inte godkänner beslutet.
Bild: Hangö stad
En text, ett meddelande där en politiker anmäler avvikande åsikt till ett politiskt beslut.
Bildtext Kavander förklarar varför han inte godkänner beslutet stadsstyrelsen fattade den 4 januari.
Bild: Hangö stad

Kavander håller med och räknar i detalj upp vad han tycker att stadsstyrelsen borde ha fattat beslut om.

Han säger att den pågående planläggningen på området inte tillåter ett fem år långt kontrakt, att arrendet borde följa de principer som fullmäktige har slagit fast, att Ruber i stället för att utnyttja stadens parkering borde se till att det finns parkeringsrutor så som stadens regler förutsätter och att uteserveringens storlek och arrende borde utredas.

Kavander krävde också ett beslut om att staden inte ansvarar för kostnaderna ifall marken på Roxx-tomten är nedsmutsad och myndigheterna kräver att den ska renas.

Oklart vad stadsdirektören gör

Det återstår nu att se vad som händer då stadsdirektören ska förhandla fram ett avtal. Det nya avtalet ska bygga på ett beslut som han tycker bryter mot kommunallagen. Närmare bestämt handlar det om god förvaltning och jämlik opartisk behandling av alla som uträttar något med staden.

Denis Strandell
Bildtext Stadsdirektören Denis Strandell
Bild: Yle/Maria Wasström

Oklart vad spabyggaren gör

Företaget Regatta Spa har ett stort lyxbygge på gång invid Roxx. Regatta Spa har lämnat in ett besvär mot stadsstyrelsens tidigare beslut att förlänga det gamla avtalet med Roxx. Spa- och bostadsbyggaren tycker bland annat att Roxx är fult och att staden särbehandlar Ruber.

Nu är det gamla beslutet att förlänga avtalet inte längre aktuellt. Det återstår alltså också att se om Regatta Spa drar tillbaka sitt besvär.

Det är ju också möjligt att de lämnar in ett nytt besvär mot det nya avtalet som borde skrivas och undertecknas inom januari månad.

Oklart vad Roxx-ägaren får för villkor

När Regatta Spa lämnade in besvär mot Roxx-avtalet, skrev Roxx-ägaren Ruber att de önskar ett år till medan besvärsprocessen pågår. Besvärsprocessen innebar ju att den då aktuella femåriga förlängningen av avtalet inte kunde vinna laga kraft, det vill säga inte bli gällande.

Ruber och alla Hangöbor som samlade namn och demonstrerade för sitt favoritcafé kanske drar en lättnadens suck då det nu står fem år i stadsstyrelsens beslut.

Men hemskt mycket annat står det inte i beslutet.

Diskussion om artikeln